Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

26 maart 2020, debat - Zijn de maatregelen tegen coronavirus Covid-19 op tijd genomen? Hoe verloopt de communicatie? Is er voldoende zorgcapaciteit? Zijn er voldoende beschermings- en testmiddelen? De Kamer debatteert met premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid).

De regering kwam op 23 maart met aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Enkele belangrijke zijn:

  • niet alleen mensen met ziekteverschijnselen en koorts, maar ook hun huisgenoten moeten thuisblijven
  • tot 1 juni zijn evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden
  • burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is en ze kunnen locaties sluiten

De maatregelen zijn bedoeld om kwetsbare mensen te beschermen en de piek bij de intensive care af te vlakken. Maar de strengere regels komen te laat, vindt Wilders (PVV): als eerder was ingegrepen, waren er minder besmettingen geweest. Het lijkt erop dat de regering achter de feiten aan loopt, zegt Azarkan (DENK).

Afstand houden en communicatie

Het is belangrijk dat mensen voldoende afstand houden. Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat dit echt nodig is. Daarom moet de regering hierover duidelijk communiceren, benadrukt Veldman (VVD). Ook Jetten (D66) wil voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over wat wel en niet mag. Laat geen ruimte voor een eigen interpretatie, zegt Ouwehand (PvdD), want zo ontstaan misverstanden.

De persconferentie van maandag was te rommelig, erkent Rutte. Voortaan zullen minder ministers tegelijk aanwezig zijn en zullen persconferenties strakker voorbereid worden. Verder loopt er nu een publiekscampagne om de maatregelen goed uit te leggen.

Ziekenhuiscapaciteit en intensive care

Zijn er genoeg ziekenhuisbedden en plekken op de intensive care om de piek op te vangen? Alle woordvoerders maken zich daar zorgen over. Moet de overheid meer regie nemen bij het verdelen van patiënten over ziekenhuizen? Wie is de kapitein op het schip, vraagt Klaver (GroenLinks) zich af.

Er is een landelijk coördinatiecentrum ingericht voor de verdeling van patiënten over het land, zegt De Jonge. Ook wordt gewerkt aan het creëren van extra ziekenhuiscapaciteit.

We moeten plannen voor zwaar weer, betoogt de minister, en proberen om de capaciteit van bedden op de intensive care te verhogen. Er zijn daarom beademingsapparaten in het buitenland besteld en er wordt gewerkt aan productie in Nederland.

Het wordt spannend of het lukt om de ic-capaciteit op tijd te verhogen, erkent De Jonge: we kunnen geen ijzer met handen breken. In geval van nood kunnen twee patiënten op één apparaat worden aangesloten. Ook is Nederland in gesprek met Duitsland over het verplaatsen van patiënten.

Beschermingsmiddelen

Het minste wat we kunnen doen, is regelen dat zorgverleners hun werk veilig kunnen uitvoeren, vindt Marijnissen (SP). Daarom moeten er zo snel mogelijk voldoende mondkapjes en andere beschermingsmiddelen komen. Dat moet ook voor mensen die in de wijk- en de thuiszorg werken, beklemtoont Krol (50PLUS). Van der Staaij (SGP) oppert om desnoods noodwetten of -maatregelen door te voeren.

Er wordt dag en nacht gewerkt aan het verkrijgen van beschermingsmiddelen, zegt De Jonge. Er zijn belangrijke stappen gezet, maar het tekort is nog niet opgelost. Een probleem daarbij is dat China veel van de beschermingsmiddelen produceert.

Testmateriaal

Het testen van mensen die mogelijk besmet zijn, is belangrijk om de virusuitbraak onder controle te krijgen. Maar Nederland heeft een beperkte hoeveelheid testmiddelen. Wat kan de regering daaraan doen? Meten is weten, zegt onafhankelijk Kamerlid Van Haga, die wijst op de succesvolle testaanpak in bijvoorbeeld Taiwan.

We proberen aan meer testmateriaal te komen, verzekert De Jonge, door het in het buitenland te bestellen, maar ook door het in eigen land te gaan produceren.

Het is belangrijk dat Nederland nu zelf testmiddelen kan gaan produceren, zeggen onder anderen Heerma (CDA) en Asscher (PvdA). Als patenten daarbij een probleem zijn, zou volgens hen gekeken moeten worden naar juridische maatregelen, zoals dwanglicenties. De minister sluit dat niet uit, maar hij wil ook rekening houden met mogelijke negatieve effecten daarvan.

Daklozen

Segers (ChristenUnie) vraagt aandacht voor de situatie van dak- en thuislozen. Hij wil dat de regering met gemeenten en maatschappelijke organisaties afspraken maakt over voldoende opvanglocaties en quarantaineafdelingen.

Huiselijk geweld

Onafhankelijk Kamerlid Van Kooten wijst op gezinnen waarin sprake is van een onveilige thuissituatie. Mensen die te maken hebben met lichamelijk of geestelijk geweld, lijden volgen haar onder maatregelen waardoor ze thuis moeten blijven. Ik ga hiermee aan de slag, zo belooft de minister.

Controversieel verklaren

Vanwege de coronamaatregelen vergadert de Tweede Kamer veel minder. Er zijn vooral vergaderingen over zaken die samenhangen met de coronacrisis. Daarom wil Baudet (FvD) dat de regering geen onomkeerbare besluiten neemt over zaken die politiek gevoelig zijn. Hij stelt voor dat de Kamer een lijst opstelt van onderwerpen die controversieel zijn

De Kamer debatteerde eerder op 12 en 18 maart over de uitbraak van het coronavirus. Zij stemt aansluitend op het debat over de ingediende moties.

Zie ook