Lang debat

Woensdagnacht 22 november 2017 rondde de Kamer de tweede termijn af van het debat. Het eerste deel van het debat, op dinsdag 21 november, duurde tot 4.39 uur in de nacht doordat de fracties van de PVV en 50PLUS een extra lange spreektijd hadden aangevraagd. Op die manier probeerden zij de behandeling van het wetsvoorstel te vertragen. De Kamer had woensdag via een hoofdelijke stemming besloten dat Kamerleden in tweede termijn een maximale spreektijd van tien minuten hebben: 95 Kamerleden stemden voor, 34 tegen. Uiteindelijk duurde het tweede deel van het debat met staatssecretaris Snel (Financiën) tot 2.31 uur.

Terugkijken en teruglezen

Verslag eerste termijn

Terugkijken eerste termijn in Debat Gemist

Verslag tweede termijn

Terugkijken tweede termijn in Debat Gemist

Kamerleden in de plenaire zaal

Belastingvoordeel

Het kabinet-Rutte III is van plan om het belastingvoordeel voor huizenbezitters met een bijna of volledig afgeloste hypotheek per 1 januari 2019 stapsgewijs te beëindigen. Deze maatregel zou de overheid over ruim dertig jaar een bezuiniging van meer dan €1 miljard moeten opleveren. Ter voorbereiding op het debat hield de Tweede Kamer op donderdag 16 november al een rondetafelgesprek met deskundigen en betrokkenen over de gevolgen van de afschaffing van de Wet-Hillen voor woningeigenaren.

Filibuster

De fracties van de PVV en 50PLUS zijn het niet eens zijn met de stapsgewijze afschaffing van de Wet-Hillen. Zij hadden daarom aangekondigd dat zij op dinsdag 21 november extra lang te spreken tijdens het debat.

PVV-Kamerlid Edgar Mulder wilde maximaal 1200 minuten (20 uur) het woord gaan voeren, zijn 50PLUS-collega Martin van Rooijen maximaal 900 minuten (15 uur). Op deze manier willen ze de behandeling van het wetsvoorstel vertragen, met als doel dat die niet per 1 januari 2019 ingaat. Deze vertragingstactiek staat ook wel bekend als 'filibuster'.

Uiteindelijk voerde Van Rooijen zo'n 4,5 uur het woord en Mulder zo'n twee uur. Om 3.45 uur hield de Kamer een hoofdelijke stemming om de spreektijden te maximeren. 78 Kamerleden waren voor, één tegen (Edgar Mulder, PVV).

Regels

Volgens het Reglement van Orde van de Tweede Kamer kunnen fracties in beginsel onbeperkt het woord voeren over een wetsvoorstel. Wel kan een Kamermeerderheid volgens artikel 64 besluiten om een maximum te stellen aan de spreektijden, waarbij rekening wordt gehouden met de fractiegrootte. Ook staat in artikel 58 dat een Voorzitter kan ingrijpen als een Kamerlid afwijkt van het onderwerp van debat. Anders dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika mag een Kamerlid dus niet voorlezen uit een telefoonboek of een andere tekst die niets met het debat te maken heeft.

Planning

Volgens de planning van de Kamer reageert staatssecretaris Snel van Financiën woensdag 22 november vanaf ongeveer 20.30 uur op de vragen van de Kamer over de voorgenomen afschaffing van de Wet-Hillen. Hierna volgt nog een tweede ronde, waarin Kamerleden eventueel ook moties kunnen indienen. Doorgaans hebben Kamerleden in tweede termijn een derde van de spreektijd die zijn in eerste termijn hadden. Maar een Kamermeerderheid heeft besloten tot een maximumspreektijd van tien minuten, met voldoende ruimte voor interrupties. In een hoofdelijke stemming stemden 95 voor en 34 Kamerleden tegen.

Donderdagmiddag 23 november stemde de Kamer in met het wetsvoorstel dat de afschaffing regelt. In een hoofdelijke stemming stemden 87 Kamerleden voor en 56 tegen. Nu moet de Eerste Kamer er nog over oordelen.