Kamer laat wetsvoorstellen toetsen door wetenschap

Hoe kunnen wetenschappelijke inzichten worden gebruikt in het parlementaire proces? In samenwerking met Parlement en Wetenschap en de Vereniging van Universiteiten (VSNU), startte de Tweede Kamer daarvoor het pilotproject ‘gouden standaard’. Op dinsdag 8 september wisselen Kamerleden met wetenschappers van gedachten over de resultaten. Via deze website kunt u de bijeenkomst vanaf 12.45 uur live volgen.

Om de onderbouwing van voorstellen te verbeteren, kan de Kamer meer gebruikmaken van inzichten van wetenschappers. Op initiatief van de rapporteurs ‘Inzicht in Kwaliteit’, de Kamerleden Joost Sneller (D66), Bart Snels (GroenLinks), en VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg is daarom een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt om wetenschappers mee te laten kijken met wets- en beleidsvoorstellen. De resultaten van het pilotproject worden tijdens de bijeenkomst op 8 september door Pieter Duisenberg overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

De ‘gouden standaard’ is gestart als pilotproject van Parlement en Wetenschap, de VSNU en de Tweede Kamer. In Parlement en Wetenschap werkt de Tweede Kamer structureel samen met wetenschapsorganisaties om wetenschappelijke inzichten te gebruiken in het parlementaire proces.

Pilot ‘gouden standaard’ en artikel 3.1

Sinds januari 2018 schrijft de wet in artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet voor dat wetsvoorstellen moeten worden voorzien van een toelichting op de doelstellingen en doelmatigheid. Ook moet uit de toelichting duidelijk worden welke beleidsinstrumenten worden ingezet en wat de financiële gevolgen zijn voor het Rijk en maatschappelijke sectoren.

De afgelopen maanden bogen drie teams van twee wetenschappers zich over actuele wetsvoorstellen; de Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven (35247), de Wet aanscherping burgerschapsopdracht onderwijs (35352) en de Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366).

In de pilot stonden de volgende vragen centraal: Hoe kijk je als wetenschapper, met een artikel 3.1 CW-bril, naar de betreffende beleidsterreinen? Wat valt daarbij op wat betreft de geformuleerde maatschappelijke opgave, doeltreffendheid en doelmatigheid? Wat kan beter vanuit wetenschappelijk perspectief? Welke aanvullende informatie kan de wetenschap aanleveren?

Programma 

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

12.45  Opening door commissievoorzitter, introductie door VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg

12.50   Aanbieding aan Voorzitter

12.55  Toelichting door prof. dr. ir. Jan Rotmans (Erasmus Universiteit Rotterdam), gevolgd door vragen leden

13.10  Toelichting door dr. Bram Eidhof (Universiteit voor Humanistiek), gevolgd door vragen leden

13.25  Toelichting door mr. dr. Liesbeth Hulst (Universiteit Utrecht), gevolgd door vragen leden

13.40  Afsluitend woord door Pieter Duisenberg

Live volgen