Kamer benoemt (opvolgend) Griffier

De Tweede Kamer heeft donderdag 30 april 2015 mevrouw mr. R.G.K. (Renata) Voss benoemd als opvolgend Griffier per 1 juli 2015 en Griffier per 1 september 2015.

Griffier

Renata Voss vervult vanaf 1 juli 2015 de functie van opvolgend Griffier. De huidige Griffier, mevrouw mr. Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, blijft werkzaam tot 1 september 2015 en behoudt de taken en bevoegdheden van Griffier tot aan haar vertrek.

Mevrouw Voss is nu werkzaam in het College van Bestuur van het ROC Albeda College. Daarvoor was zij onder andere hoofdinspecteur bij de Onderwijsinspectie van 2004 tot 2009; vanaf 1989 was zij werkzaam bij het ministerie van OCW, onder andere als directeur Wetgeving en Juridische Zaken en als directeur van de projectdirectie Rekenschap.

Naar boven