Initiatiefnota Thieme voor een verbod op plezierjacht

Op maandag 15 juni 2015 vergaderde de commissie voor Economische Zaken voor de tweede keer over de initiatiefnota van Kamerlid Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) voor een verbod op plezierjacht. Namens het kabinet was staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aanwezig. Op donderdag 11 juni 2015 vond het eerste overleg over de initiatiefnota plaats.

Marianne Thieme pleit in haar initiatiefnota voor een verbod op plezierjacht op eend, fazant, houtduif, haas en konijn. Ze wil een einde maken aan het ‘zonder maatschappelijk nut of belang’ doden van deze dieren. Thieme voert aan dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor deze vorm van jacht. Ook is ze van mening dat de jacht ernstig leed veroorzaakt bij dieren, het gedrag van alle dieren uit de omgeving aantast en in strijd is met de Flora- en Faunawet uit 2002. Hierin staat dat de bescherming van in het wild levende, inheemse planten en dieren topprioriteit heeft.

Reactie staatssecretaris

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken laat in haar schriftelijke reactie op de initiatiefnota weten dat ook zij het doden van dieren puur voor het genot van de jager niet acceptabel vindt. De staatssecretaris vindt het initiatief van Thieme echter niet nodig. Volgens de staatssecretaris kunnen de problemen die Thieme schetst al verholpen worden door een wijziging van de natuurbeschermingswet. Door de wijziging komt er een van te voren opgesteld afschotplan voor jagers, een algemene verplichting om onnodig lijden van dieren te voorkomen, nieuwe regelgeving voor het gebruik van geweren en tenslotte een verbod op drijfjacht.

Vergaderinformatie

Op maandag 15 juni 2015 vergaderde de commissie voor Economische Zaken voor de tweede keer over de initiatiefnota van Marianne Thieme (Partij voor de dieren) over het verbod op jagen. Namens het kabinet was staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aanwezig.Op donderdag 11 juni 2015 vond het eerste overleg over de initiatiefnota plaats.

Agenda en verslag

  • Donderdag 11 juni: alle stukken die bij het algemeen overleg horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.
  • Maandag 15 juni: alle stukken die bij het notaoverleg horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.