Informateur brengt verslag uit bij Kamervoorzitter

Kamervoorzitter Martin Bosma heeft maandag 12 februari het eindverslag van informateur Ronald Plasterk ontvangen. Plasterk startte zijn informatieronde op 13 december 2023 en voerde sindsdien gesprekken met de fractievoorzitters van de PVV, VVD, NSC en BBB. De Tweede Kamer debatteert op woensdag 14 februari over het verslag.

Martin Bosma schudt de hand van Ronald Plasterk

Een motie van Kamerlid Wilders c.s. om Ronald Plasterk als informateur te aan te wijzen werd aangenomen na het debat over de verkiezingsuitslag op 13 december 2023. In de motie was opgenomen dat de informateur uiterlijk begin februari verslag moest uitbrengen aan de Tweede Kamer.

Politieke samenwerking

Het doel van deze informatieronde was om vast te stellen of er een basis is voor een volgende informatieronde over een vorm van politieke samenwerking die de grondslag vormt voor een stabiel kabinet.

Lees het eindverslag en de bijlagen

Vervolg

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 14 februari over het verslag van de informateur. Aansluitend op het debat vinden stemmingen plaats. De Kamer stemt dan over ingediende moties en bepaalt daarmee hoe de formatie verder vorm krijgt.