Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen compleet

De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de besluitvorming over de aardgaswinning, schadeafhandeling en versterking in Groningen, heeft Judith Tielen (VVD) tot ondervoorzitter gekozen. De samenstelling van de commissie is als gevolg van de verkiezingen van 17 maart gewijzigd en is nu compleet.

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, van links naar rechts: Anne Kuik (CDA), Judith Tielen (VVD, ondervoorzitter), Peter Kwint (SP), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Rens Raemakers (D66), Gijs van Dijk (PvdA).

Verkiezingen

De Tweede Kamer stemde op dinsdag 9 februari 2021 unaniem in met het onderzoeksvoorstel voor de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Op 11 februari 2021 is de enquêtecommissie formeel ingesteld. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart jl. heeft effect gehad op de samenstelling van de enquêtecommissie.

Commissie compleet

Commissievoorzitter Van der Lee: “Toen we in februari van start gingen was ons al duidelijk dat de samenstelling van de commissie kon wijzigen naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. We wilden echter geen tijd verliezen. De instelling van de commissie betekende dat het onderzoek van start kon: we hebben documenten gevorderd en onderzoekers aangenomen. De commissie is nu compleet. We hebben zes betrokken Kamerleden die zeer gemotiveerd zijn om met het onderzoek aan de slag te gaan. Ik kijk daarbij uit naar de samenwerking met Judith.”

Naar boven