Eerste week openbare verhoren enquêtecommissie aardgaswinning Groningen afgerond

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen heeft de eerste week van de openbare verhoren afgerond. Vanaf maandag 29 augustus volgt de tweede verhoorperiode; het laatste verhoor is op vrijdag 14 oktober. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

De commissieleden: Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Barbara Kathmann (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Judith Tielen (VVD), Peter Kwint (SP) en Hülya Kat (D66). Anne Kuik (CDA) staat niet op de foto, zij is met zwangerschapsverlof.

De eerste verhoorweek vond plaats van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli.  Hieruit volgde een beeld in hoofdlijnen van wat gaswinning voor Nederland heeft betekend. De enquêtecommissie verhoorde twaalf personen over de aard, ernst, omvang en hardnekkigheid van de problemen in Groningen. Tijdens de tweede verhoorperiode, die start op maandag 29 augustus, wordt dieper en in meer detail ingegaan op alle aspecten van de gaswinning, de schade en schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. De commissie verhoort in totaal 70 getuigen en deskundigen.

 

  • Bekijk het verhoorschema van de eerste verhoorweek en lees meer over de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen op de commissiepagina. Via deze pagina kunt u alle verhoren terugkijken.
  • Bekijk ook de video waarin commissievoorzitter Tom van der Lee een toelichting geeft op de openbare verhoren. 

Eerste verhoorweek

Tijdens de eerste verhoorweek kwamen ook de ervaring met en feitelijke kennis over de gaswinning aan bod. Er werden onder anderen gedupeerden, wetenschappers, leidinggevenden van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Shell, ambtenaren en oud-minister Annemarie Jorritsma verhoord.

Verschillende onderwerpen

De verhoorweek begon op maandag 27 juni met de vraag: hoe omvangrijk is de gasproblematiek voor de Groningers? Op dinsdag kwam een aantal wetenschappers aan het woord dat al in de jaren negentig onderzoek deed naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen. Welke signalen gaven zij en wat is er met die signalen gedaan? De woensdag stond in het teken de samenwerking tussen de Nederlandse staat en de oliemaatschappijen. Welke belangen speelden er en hoe was het samenspel? Op donderdag werd de relatie tussen de NAM als producent van het gas en Shell als aandeelhouder van de NAM verder uitgediept. Wie bepaalde nu eigenlijk hoeveel gas er gewonnen wordt? Hoe zag de relatie met het ministerie van Economische Zaken eruit? Op vrijdag was er specifiek aandacht voor het leven en welbevinden van de Groningers.

Grondig onderzoek

In een kleine zestig jaar is de aardgaswinning van succesverhaal verworden tot hoofdpijndossier. De aardgaswinning is een belangrijke rol gaan spelen in de Nederlandse energievoorziening en leverde Nederland ook veel extra inkomsten op. Maar de schaduwkanten, de aardbevingen en de vele gedupeerden in Groningen overheersen nu vaak het beeld. Hoe heeft het zover kunnen komen? De enquêtecommissie, geïnstalleerd op 9 februari 2021, doet grondig onderzoek naar al deze ontwikkelingen.

Waarheidsvinding en inzicht

Het doel van deze commissie is waarheidsvinding en het verkrijgen van inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over een periode van zestig jaar en lessen te trekken. Zo draagt het werk van de commissie bij aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid. 

Wat is een parlementaire enquête? 

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Dit maakt het mogelijk om schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties te vorderen en getuigen en deskundigen onder ede te horen. Mensen die worden opgeroepen door de commissie, zijn verplicht te verschijnen. 

Verhoren live volgen of bijwonen

De openbare verhoren vinden plaats in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct. De openbare verhoren zijn toegankelijk voor publiek. U dient zich hiervoor aan te melden. Dit kan vanaf 25 augustus via een aanmeldformulier op de commissiepagina. De ingang van de Enquêtezaal is aan de Lange Houtstraat 1 in Den Haag.