Eerste dag kabinetsformatie: verkenner aangewezen

Kamervoorzitter Vera Bergkamp en de (voorlopig) gekozen lijsttrekkers hebben Gom van Strien aangewezen als verkenner in het formatieproces dat op vrijdag 24 november 2023 van start is gegaan. De verkenner heeft inmiddels zijn opdracht ontvangen uit handen van de Kamervoorzitter.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp zit links aan een tafel in de Schrijfkamer en verkenner Gom van Strien rechts. Ze wisselen documenten uit.

De verkenner heeft als taak om gesprekken te voeren met de fracties en te onderzoeken welke coalitiemogelijkheden deze voor zich zien. Op basis van deze gesprekken en de definitieve verkiezingsuitslag brengt de verkenner op 5 december verslag uit aan de Tweede Kamer, waarna op 7 december de nieuw ge├»nstalleerde Tweede Kamer een debat voert. 

Kijk terug  

Lees meer

Van stem naar zetel

Infographic over de verschillende stappen tijdens de kabinetsformatie.