Debat over kabinetsformatie

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 14 februari vanaf 10.15 uur over de kabinetsformatie. Voormalig informateur Ronald Plasterk is aanwezig om het verslag van de eerste informatieronde toe te lichten. Hij overhandigde dit verslag op maandag 12 februari aan Kamervoorzitter Martin Bosma. U kunt het debat met live ondertiteling volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct. Het debat wordt voorzien van een tolk Nederlandse Gebarentaal.

Kamerleden zitten op hun plek in de plenaire zaal aan het begin van het debat op 14/2/24

Tijdens het debat zal de Kamer ook spreken over de vervolgstappen in het formatieproces. Aansluitend vinden stemmingen plaats over ingediende moties tijdens het debat. Zo bepaalt de Tweede Kamer de volgende stap in de formatie.

Informateur

De uitkomst van dat debat kan zijn dat de Tweede Kamer één of meer informateurs aanwijst. Welke opdracht deze precies krijgt en wanneer die afgerond moet zijn, spreekt de Kamer af in dit debat. 

Wat doet een informateur?

De informateur wordt aangewezen door de Tweede Kamer, dat gebeurt per stemming. De Tweede Kamer geeft de informateur een opdracht mee. Het is de taak van de informateur een specifieke coalitie te onderzoeken en de onderhandelingen tussen fracties aan de formatietafel te begeleiden. De Kamer kan gedurende het proces om te komen tot een nieuw kabinet, meerdere informateurs benoemen. De informateur begeleidt de onderhandelingen tussen de betrokken fracties.

Lees het eindverslag en de bijlagen

Tijdlijn kabinetsformatie 

Live volgen

  • U kunt het debat met live ondertiteling vanaf 10.15 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct. Het debat wordt voorzien van een tolk Nederlandse Gebarentaal.