Debat over ICT-problemen bij uitbetaling pgb's

De Kamer hield dinsdag 8 maart 2016 een debat over de ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die ICT-problemen bemoeilijken de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Namens de regering waren staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aanwezig.

Verslag

Klachten

Sinds 1 januari 2015 is de SVB verantwoordelijk voor de controle en uitbetaling van pgb’s aan zorgverleners. Hier zijn veel klachten over gekomen doordat mensen te veel, te weinig of juist geen geld kregen. Onder meer door ICT-problemen bij de SVB. Hierdoor moest de directeur van de SVB vertrekken. Tijdens het debat stond de vraag centraal of de SVB in staat is om de ICT-problemen op te lossen die de uitbetaling van pgb’s bemoeilijken.

Aanbevelingen

Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onderzoek gedaan naar de ICT-infrastructuur bij de SVB. Staatssecretaris Klijnsma kondigde op vrijdag 19 februari aan dat de SVB deze aanbevelingen overneemt, in de hoop de ICT-problemen beter te kunnen aanpakken.