Pgb-uitbetaling mogelijk weg bij SVB

8 maart 2016, debat - De Kamer wil dat staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) alternatieven onderzoekt voor de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Vanaf 1 januari 2015 is de SVB verantwoordelijk voor het uitkeren van pgb's. Al snel ontstonden er problemen met de betaling van zorgverleners. Met noodmaatregelen werd het systeem draaiende gehouden, maar een kritisch rapport van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) zorgt voor twijfel. Kunnen we er nog op vertrouwen dat de SVB de juiste uitvoerder is?, vraagt Van der Staaij (SGP) zich af. Leijten (SP) en Agema (PVV) willen zo snel mogelijk van de SVB af, maar de meeste andere woordvoerders wijzen een "overhaaste beslissing" af: onderzoek eerst de mogelijke alternatieven. Van Rijn wil voor de zomer duidelijkheid bieden over "het totaalplaatje".

Twijfels over verbetering ICT-systeem SVB

De uitvoerbaarheid is onvoldoende doordacht, er wordt onvoldoende rekening gehouden met de pgb-keten, de inschattingen zijn te optimistisch en de financiering is onduidelijk. Het BIT plaatst kritische kanttekeningen bij het verbeterplan voor het ICT-systeem achter de pgb-uitbetalingen. Dit signaal mogen we niet negeren, benadrukt Bergkamp (D66). Doorgaan met de SVB vraagt volgens Dik (ChristenUnie) om een goede onderbouwing. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken), verantwoordelijk voor de SVB, erkent dat het BIT-advies stevig was. Dit heeft volgens haar geleid tot de nodige maatregelen en aanpassingen. Van der Staaij betwijfelt echter of een grote uitvoeringsorganisatie als de SVB maatwerk kan leveren aan individuele pgb-houders.

Alternatieven gezocht voor uitbetaling door SVB

Verschillende woordvoerders komen met voorstellen om de uitbetaling van pgb's anders te regelen. Laten we teruggaan naar de oude werkwijze, zegt Agema, en de budgetten rechtstreeks aan de pgb-houders uitkeren. Ook Bergkamp lijkt dat een goede optie, maar dan wel met voldoende controle vooraf en een aparte bankrekening waarbij alleen geld naar zorgverleners kan worden overgeboekt. Keijzer (CDA), Leijten en Van Dijk (PvdA) suggereren om de uitbetaling neer te leggen bij de gemeenten en de zorgkantoren, vooral omdat die ook verantwoordelijk zijn voor de toekenning van pgb's. Alle alternatieven moeten goed worden onderzocht, vinden Potters (VVD) en Voortman (GroenLinks). Van Rijn zegt toe de wensen van de Kamer serieus te bezien.

Voorwaarden genoemd voor pgb-systeem

Waaraan moet het pgb-systeem voldoen? De belangen van budgethouders en zorgverleners moeten centraal worden gesteld, zegt Keijzer. Voortman wil een eenvoudig werkwijze met één regievoerder en één loket, waarbij het niet draait om systemen maar om mensen. Een goed werkend, klantvriendelijk systeem met tijdige uitbetaling, is wat Van Dijk beoogt. De regie moet bij de budgethouder liggen, vindt Dik, waarbij het systeem niet onnodig ingewikkeld moet zijn. Voor Potters is het belangrijk dat fraude en oneigenlijk gebruik worden voorkomen.

De Kamer debatteerde eerder op 4 februari, 12 februari, 29 april en 4 juni 2015 plenair over de problemen met de uitbetaling van pgb's door de SVB. Zij stemt 15 maart over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.