Debat over gedwongen uit de kast komen op school

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 30 september vanaf 14.30 uur over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen. De Onderwijsinspectie concludeert dat er op de Gomarus Scholengemeenschap serieuze tekortkomingen zijn in de (sociale) veiligheidssituatie en gelijkwaardigheid van leerlingen die vragen hebben over hun seksuele oriëntatie en identiteit.

De Onderwijsinspectie heeft in april 2021 onderzoek gedaan naar het bestuurlijk handelen op Gomarus, in de vestigingen Gorinchem en Zaltbommel. Dit was op verzoek van de scholengemeenschap naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad: 'School duwt kinderen ongevraagd uit de kast'. De conclusie van de inspectie is dat de scholengemeenschap onvoldoende oog heeft voor de veiigheid en gelijkwaardigheid van leerlingen die in denken of doen afwijken van wat algemeen gangbaar is op Gomarus, voornamelijk daar waar het lhbti-leerlingen betreft. Er zijn onvoldoende lessen getrokken uit incidenten die zich in 2016 voordeden, zegt het rapport. 

Aangifte

Er is op meerdere punten strijdigheid met onderwijswetgeving en het bestuur heeft van de inspectie verschillende herstelopdrachten gekregen. Daarnaast heeft de inspectie een vermoeden van een strafbaar feit. Leerlingen worden volgens haar ongelijk en nadelig behandeld op basis van hun seksuele oriëntatie. Daarom heeft de Inspecteur Generaal namens de inspectie op 8 september 2021 aangifte gedaan. 

Brief van minister

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob schrijft in een brief van 17 september aan de Tweede Kamer dat elke leerling zich veilig, gelijkwaardig en vertrouwd moet voelen op school. "Indien scholen de gelijkwaardigheid, vrijheid en (sociale) veiligheid van leerlingen onvoldoende respecteren, zal worden ingegrepen", schrijft hij.  

Debat

De brief van de minister is aanleiding voor de Tweede Kamer om het debat nu te gaan voeren.   

Live volgen

  • Volg het debat live via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct. 
  • Lees de documenten die betrekking hebben op het debat.

Naar boven