Plenair debat : Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

De vergadering is geweest

30 september 2021
14:43 - 19:07 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Beleidsreactie op het inspectierapport Gomarus

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data