Plenair debat

Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download School die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat