Terugkijken en verslag

Koeien in de wei

Geblokkeerd

Vanwege onregelmatigheden in de registratie van kalveren besloot minister Schouten om de bedrijven van in totaal 2.200 melkveehouders te blokkeren. Dit hield in dat er geen dieren meer mochten worden aangevoerd of afgevoerd. Volgens de minister zouden rundveebedrijven kalfjes van de ene koe toeschrijven aan een andere koe, om op die manier meer melkkoeien te kunnen houden dan volgens de wet is toegestaan. Hiermee zouden zij financieel voordeel kunnen halen.

Vrijgegeven

Nadat zo’n 1.800 melkveehouders hun administratie op orde hadden gebracht, werden hun bedrijven weer vrijgegeven. Dat schreef minister Schouten op donderdag 8 maart in een brief aan de Tweede Kamer. Wel moeten de vrijgegeven rundveebedrijven vrezen voor een naheffing en eventuele juridische vervolging. Het debat op donderdag 15 maart draait om de vraag hoe de Tweede Kamer denkt over de kalverfraude, de opsporingscapaciteit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de maatregelen die de minister heeft genomen.