Debat over beëindigen gaswinning in Groningen

Hoe wordt de stapsgewijze beëindiging van de gaswinning in Groningen in goede banen geleid? De Tweede Kamer debatteerde op donderdag 7 juni 2018 met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen op termijn volledig te beëindigen. In de aanloop naar het debat sprak de commissie voor Economische Zaken en Klimaat woensdagmiddag 6 juni met Hans Alders over zijn vertrek als Nationaal Coördinator Groningen.

Terugkijken en verslag

Gaswinning in Groningen ter hoogte van Meedhuizen

Debat over einde gaswinning

Het kabinet maakte op donderdag 29 maart bekend dat er op zo kort mogelijk termijn (binnen twaalf jaar) een einde moet komen aan de gaswinning in Groningen. Om te voorkomen dat in Groningen nog meer schade ontstaat door aardbevingen die gerelateerd zijn aan de gaswinning, adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen eerder nog om de gaswinning te verlagen naar 12 miljard kuub per jaar. Maar het kabinet vond dit niet ver genoeg gaan. Inmiddels heeft minister Wiebes een wetsvoorstel ingediend over het minimaliseren van de gaswinning.

In het debat op donderdag 7 juni kon de Tweede Kamer duidelijk maken op welke manier het afbouwen van de gaswinning in Groningen zou moeten verlopen en welke maatregelen er bijvoorbeeld nodig zijn om in de toekomst woningen te kunnen verwarmen zonder Gronings gas. Ook het opstappen van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen, uit onvrede over de afhandeling van aardbevingsschade, kwam aan bod. Kamerleden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat gingen woensdagmiddag 6 juni met Hans Alders in gesprek over zijn besluit.

Nieuw schadeprotocol

Er was enkele maanden onduidelijkheid over de vergoeding van schade die is ontstaan door aardbevingen vanwege de gaswinning in de provincie Groningen. De Kamer debatteerde hierover op dinsdag 16 januari met minister Wiebes, een week nadat de provincie Groningen werd opgeschrikt door een nieuwe aardbeving bij Zeerijp.

Op woensdag 31 januari is het nieuwe schadeprotocol voor de gaswinningsschade gepresenteerd. Voortaan is de NAM niet meer betrokken bij de afhandeling van schade, maar wordt de Staat verantwoordelijk. Een onafhankelijke commissie gaat schadeclaims beoordelen. Op woensdag 7 februari debatteerde de Tweede Kamer met minister Wiebes over het nieuwe schadeprotocol.

Aansprakelijkheid

Dagblad Trouw schreef dat olie- en gasconcern Shell, het moederbedrijf van de NAM, zich zou onttrekken aan juridische aansprakelijkheid voor de schade door aardbevingen in en rond het gaswinningsgebied in de provincie Groningen. Op initiatief van de fractie van GroenLinks hield de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op donderdag 1 februari 2018 een hoorzitting om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie. Hiervoor waren onder andere vertegenwoordigers van Shell, ExxonMobil en de NAM uitgenodigd. Centraal stond de financiële vergoeding van de aardbevingsschade door de gaswinning in Groningen. Kijk de hoorzitting terug via Debat Gemist.

  • In een brief aan de Tweede Kamer benadrukte minister Wiebes dinsdag 30 januari dat de NAM wettelijk verplicht is om de gaswinningschade in Groningen te vergoeden.