ambtenaren controleren zorgvuldig de processen-verbaal van alle circa 9.000 stembureaus.
Ambtenaren controleren zaterdag 18 maart zorgvuldig de processen-verbaal van alle circa 9.000 stembureaus.

De commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven bekijkt of de stemmingen volgens de regels hebben plaatsgevonden. Ook bekijkt de commissie of er zich omstandigheden hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven om te twijfelen aan de juistheid van de door het Centraal Stembureau (de Kiesraad) vastgestelde verkiezingsuitslag. De Kiesraad stelt de verkiezingsuitslag op dinsdag 21 maart vast, in het gebouw van de Tweede Kamer.

Verslag aan de Tweede Kamer

Uiteindelijk brengt de voorzitter van deze commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven in de Tweede Kamer verslag uit over het rechtmatig verloop van de verkiezingen en de juistheid van de uitslag. Op basis daarvan beslist de Tweede Kamer (in de oude samenstelling) over de toelating van de nieuw gekozen Kamerleden. Het verslag wordt tijdens de laatste vergadering van de oude Tweede Kamer uitgebracht, op woensdag 22 maart.

Beëdiging op donderdag 23 maart

De nieuwe Kamer begint op donderdag 23 maart. Het eerste vergaderpunt is de beëdiging van de toegelaten Kamerleden.