Beëdiging veertien nieuwe Kamerleden

Kamervoorzitter Martin Bosma beëdigt op donderdag 4 juli veertien nieuwe Kamerleden. Zij volgen de Kamerleden op die plaats hebben genomen in het kabinet-Schoof. De beëdiging is vanaf ongeveer 10.15 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

De nieuwe Kamerleden staan op een rij. Sommige houden bloemen vast.
V.l.n.r. Nico Uppelschoten (PVV), Robert Rep (PVV), Folkert Thiadens (PVV), Chris Faddegon (PVV), Diederik Boomsma (NSC), Annemarie Heite (NSC), Ilse Saris (NSC), Natascha Wingelaar (NSC), Jacqueline van den Hil (VVD), Harry Bevers (VVD), Rosemarijn Dral (VVD), Martijn Buijsse (VVD), Mariska Rikkers (BBB) en Marieke Wijen-Nass (BBB).

Met het aantreden van het kabinet-Schoof zijn veertien Kamerleden benoemd tot minister of staatssecretaris. De vrijgekomen zetels worden ingenomen door kandidaten die op de kieslijst stonden voor de verkiezingen van 22 november 2023. De Kiesraad brengt deze personen officieel op de hoogte van hun benoeming. Zij laten daarop de Kiesraad weten of zij hun benoeming aanvaarden.

Veertien nieuwe Kamerleden

Op donderdag 4 juli worden als Kamerlid beëdigd: Chris Faddegon (PVV), Nico Uppelschoten (PVV), Folkert Thiadens (PVV), Robert Rep (PVV), Jacqueline van den Hil (VVD), Harry Bevers (VVD), Martijn Buijsse (VVD), Rosemarijn Dral (VVD), Natascha Wingelaar (NSC), Ilse Saris (NSC), Annemarie Heite (NSC), Diederik Boomsma (NSC), Marieke Wijen-Nass (BBB) en Mariska Rikkers (BBB). 

Zij vervangen de Kamerleden die bewindspersoon zijn geworden in het kabinet-Schoof. Dat zijn: Fleur Agema (PVV), Marjolein Faber (PVV), Barry Madlener (PVV), Vicky Maeijer (PVV), Ruben Brekelmans (VVD), Eelco Heinen (VVD), Sophie Hermans (VVD), Mariëlle Paul (VVD), Eddy van Hijum (NSC), Folkert Idsinga (NSC), Judith Uitermark (NSC), Caspar Veldkamp (NSC), Mona Keijzer (BBB) en Gijs Tuinman (BBB).

Beëdiging nieuwe Kamerleden  

De Tweede Kamer beslist zelf over de toelating van de personen die de Kiesraad benoemt. Na Tweede Kamerverkiezingen beslist de Kamer in oude samenstelling hierover. Bij een tussentijdse vacature, zoals in dit geval, beslist de zittende Kamer. Het besluit van de Kamer wordt voorbereid door de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven.

Geloofsbrieven

De nieuwe Kamerleden geven een uittreksel uit het bevolkingsregister aan de Tweede Kamer en geven aan of zij ‘openbare betrekkingen’, zoals een baan of bestuursfunctie, hebben. Die mededelingen samen heten de geloofsbrieven. De geloofsbrieven worden onderzocht door de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven van de Tweede Kamer. De commissie brengt hierover voorafgaand aan de beëdiging verslag uit in de plenaire vergadering.

Eed of belofte

De beëdiging van nieuwe Kamerleden vindt plaats in de plenaire zaal. Bij het begin van het uitoefenen van politieke en bestuurlijke functies moeten ambtsdragers namelijk een bij de wet voorgeschreven tekst uitspreken: een eed of verklaring en belofte. Ieder Kamerlid legt bij de beëdiging de eed of verklaring en belofte af. 

Volg live

De beëdiging van de nieuwe Kamerleden is vanaf ongeveer 10.15 uur te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct. Aansluitend wordt het debat over de regeringsverklaring vervolgd.