Beëdiging nieuwe Kamerleden

Op dinsdag 18 januari beëdigt Kamervoorzitter Vera Bergkamp acht nieuwe Kamerleden. Zij volgen de Kamerleden op die plaats hebben genomen in het kabinet Rutte-IV. De beëdiging is vanaf 10.15 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Nieuwe Kamerleden worden op 18 januari 2022 door Kamervoorzitter Vera Bergkamp beëdigd. Vlnr: Harry Bevers (VVD), Henri Bontenbal (CDA), Stieneke van der Graaf (CU) en Erik Haverkort (VVD).

Met het aantreden van het kabinet Rutte-IV zijn een aantal Kamerleden benoemd tot minister-president, minister of staatssecretaris. De vrijgekomen zetels worden ingenomen door kandidaten die op de kieslijst stonden tijdens de verkiezingen van maart 2021. De Kiesraad brengt deze personen officieel op de hoogte van hun benoeming. Zij laten daarop de Kiesraad weten of zij hun benoeming aanvaarden.

De beëdiging van nieuwe Kamerleden  

De Tweede Kamer beslist zelf over de toelating als lid van die personen die de Kiesraad, op grond van de verkiezingsuitslag, benoemd verklaart. Na Tweede Kamerverkiezingen beslist de Kamer in oude samenstelling hierover. Bij een tussentijdse vacature, zoals in dit geval, beslist de zittende Kamer. Het besluit van de Kamer wordt voorbereid door de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven.

Geloofsbrieven

De nieuwe Kamerleden geven een uittreksel uit het bevolkingsregister aan de Tweede Kamer en geven aan of zij ‘openbare betrekkingen’, zoals een baan of bestuursfunctie, hebben. Die mededelingen samen heten de geloofsbrieven. De geloofsbrieven worden onderzocht door de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven van de Tweede Kamer. De commissie brengt hierover verslag uit in de plenaire vergadering.

Eed of belofte

De beëdiging van nieuwe Kamerleden vindt plaats in de plenaire zaal. Bij het begin van het uitoefenen van politieke en bestuurlijke functies moeten ambtsdragers namelijk een bij de wet voorgeschreven tekst uitspreken: een eed of verklaring en belofte. Ieder Kamerlid legt bij de beëdiging de eed of verklaring en belofte af. Deze luidt als volgt:

"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen."

Wie de eed aflegt, moet vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en daarbij de woorden uitspreken: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig." Wie de belofte aflegt, spreekt de woorden: "Dat verklaar en beloof ik".

Beëdiging op dinsdag 18 januari

Op dinsdag 18 januari, voorafgaand aan het debat over de regeringsverklaring, vindt de beëdiging plaats van nieuwe Kamerleden. Zij vervangen de leden die onderdeel uitmaken van het kabinet-Rutte IV. Dat zijn: Mark Rutte (VVD), Mark Harbers (VVD), Aukje de Vries (VVD), Sigrid Kaag (D66), Rob Jetten (D66), Hans Vijlbrief (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie).

In totaal treden er negen vaste Kamerleden aan en een tijdelijk Kamerlid. Deze zijn op 11 januari 2022 allemaal benoemd door de Kiesraad. Van deze nieuwe Kamerleden worden er acht dinsdag 18 januari beëdigd.

Harry Bevers (VVD): Harry Bevers is gemeenteraadslid voor de VVD in Leeuwarden en heeft een eigen ict-bedrijf. 

Henri Bontenbal (CDA): De CDA-politicus uit Rotterdam was in 2021 twee keer eerder lid van de Tweede Kamer. Hij verving eerst Pieter Omtzigt en daarna Harry van der Molen tijdens hun ziekteverlof. Eerder was hij zelfstandig adviseur en beleidsmedewerker bij het CDA.

Stieneke van der Graaf (CU): Stieneke van der Graaf was van 31 oktober 2017 tot 31 maart 2021 Kamerlid namens de ChristenUnie. Zij was toen ook lid en ondervoorzitter van de parlementaire commissie Aardgaswinning Groningen.

Erik Haverkort (VVD): Erik Haverkort is sinds 2014 gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de VVD in de gemeente Lochem en heeft een eigen bedrijf. Eerder was hij projectleider bij de GVB en hield hij zich bezig met duurzaamheid bij de gemeente Hattem.

Hawre Rahimi (VVD): Hawre Rahimi is sinds 2018 raadslid voor de VVD in de gemeente Weesp en werkzaam bij een telecommunicatiebedrijf, daarvoor was hij IT-ondernemer. Hij neemt de plek in van Bas van 't Wout, die opstapte als Kamerlid. 

Ruud Verkuijlen (VVD): Ruud Verkuijlen was projectleider op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij de korpsleiding van de Nationale Politie. Hij is gemeenteraadslid in Hilversum. In 2021 verving hij Bas van ’t Wout als Kamerlid tijdens diens ziekteverlof.

Steven van Weyenberg (D66): Steven van Weyenberg was van 20 september 2012 tot 2 september 2021 Kamerlid namens D66. Daarna was hij staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat.

Sjoerd Warmerdam (D66): Sjoerd Warmerdam zit tijdelijk in de Kamer, tot en met 15 februari 2022. Hij vervangt Rens Raemakers voor de resterende periode van zijn ziekteverlof. Warmerdam is gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam en werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Fonda Sahla (D66): Fonda Sahla is op 27 oktober beëdigd als tijdelijk Kamerlid voor D66, waar zij Rens Raemakers verving tijdens diens ziekteverlof. Per 18 januari is zij vast Kamerlid. Zij hoeft niet opnieuw beëdigd te worden.

Hind Dekker-Abdulaziz (D66): Hind Dekker-Abdulaziz wordt op een later moment beëdigd. Zij is gemeenteraadslid voor D66 in Utrecht. Daarvoor was zij consultant.

Volg het live

Naar boven