Algemene politieke beschouwingen afgerond

Op 17 september was in de Tweede Kamer het vervolg van de algemene politieke beschouwingen, het debat over de begrotingsplannen van de regering voor volgend jaar. Centraal stonden de Miljoenennota en de rijksbegroting die op Prinsjesdag zijn aangeboden aan de Kamer. Op woensdag 16 september kwamen alle fractievoorzitters aan het woord over de plannen voor 2021. Donderdag beantwoordde premier Rutte de vragen van de Kamer. Daarna volgde nog een tweede ronde waarin Kamerleden moties konden indienen.

Gebarentolk

De algemene politieke beschouwingen waren dit jaar ook te volgen via een gebarentolk. Kamervoorzitter Khadija Arib tijdens de opening van het debat: "Ik ben er blij mee dat dit belangrijke debat zo ook toegankelijk is voor doven en slechthorenden."

Terugkijken en teruglezen dag 1

Terugkijken en teruglezen dag 2

Coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen zijn de spelregels, net als op Prinsjesdag, anders dan andere jaren. In het vak K, waarin normaal gesproken het voltallige kabinet en alle staatssecretarissen plaatsnemen, zit nu een afvaardiging. In de zaal zijn maximaal vijftig Kamerleden aanwezig in plaats van 150.

Controle op rijksuitgaven

Kamer en kabinet praten over het beleid voor volgend jaar, zoals het kabinet dat heeft aangekondigd op Prinsjesdag. Na de algemene politieke beschouwingen van deze week en de algemene financiële beschouwingen volgende week behandelt de Kamer alle begrotingen van de ministeries apart. Dit neemt grofweg de periode tot het kerstreces in beslag. Bekijk hoe de Kamer de rijksuitgaven precies controleert in deze infographic.