Kamerstukken

Zoekresultaten (502.371)

U zoekt in Kamerstukken

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het kabinet schulden wil overnemen van mensen die de energie niet kunnen betalen en over verkoop van 17,5 miljard kuub gas aan het buitenland

Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het kabinet schulden wil overnemen van mensen die de energie niet kunnen betalen en over verkoop van 17,5 miljard kuub gas aan het buitenland.

2023P09744

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Mediawet 2008

Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Mediawet 2008.

2023P09739

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2022

Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2022.

2023P09743

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023) / behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023) / behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving.

2023P09746

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt.

2023P09745

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.

2023P09738

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Passend onderwijs

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Passend onderwijs.

2023P09741

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over persvrijheid en persveiligheid

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over persvrijheid en persveiligheid.

2023P09747

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart.

2023P09740

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden.

2023P09748

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken.

2023P09742

Overige Kamerstukken

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 7 juni 2023

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 7 juni 2023. VOORLOPIG OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 7 juni 2023, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: het lid CEDER...

2023D22572

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' . De minister-president zegt toe aan het lid I. van Dijk met het Kabinet in gesprek te gaan over het rapporteren door bewindspersonen op een vast moment in het jaar en het lid I. van Dijk over de uitkomst van dit gesprek te informeren.

TZ202306-053

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' . De minister-president zegt toe aan het lid Omtzigt dat de minister van Binnenlandse Zaken een overzicht zal sturen van alle rapportages over hardheden in wetgeving voor zover deze beschikbaar zijn.

TZ202306-052

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' . De minister-president zegt toe dat de staatssecretaris voor Financiƫn - Toeslagen en Douane zo snel mogelijk naar de Kamer komt met een voorstel waarmee versneld kan worden en dat een aantal dilemma's bevat, die raken aan zowel het proces van de integrale beoordeling als

TZ202306-051