Kamerstukken

Zoekresultaten (547.475)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Informele JBZ Raad op 22 en 23 Juli 2024 in Hongarije (vreemdelingen- en asielbeleid) op 15 juli 2024

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Informele JBZ Raad op 22 en 23 Juli 2024 in Hongarije (vreemdelingen- en asielbeleid) op 15 juli 2024. Den Haag, 12 juli 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissie: vaste...

2024D28818

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Informele JBZ Raad op 22 en 23 Juli 2024 in Hongarije op 15 juli 2024

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Informele JBZ Raad op 22 en 23 Juli 2024 in Hongarije op 15 juli 2024. Den Haag, 12 juli 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissie: vaste commissie voor Europese...

2024D28817

Overige Kamerstukken

Geannoteerde agenda informele JBZ 22 en 23 juli 2024

Geannoteerde agenda informele JBZ 22 en 23 juli 2024. Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 22 en 23 juli 2024 Binnenlandse Zaken Werksessie I: De toekomst van samenwerking op...

2024D28814

Brieven regering

Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024

Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024. Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024 Datum 12 juli 2024 Betreft Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024 cluster secretaris-generaal Directie Europese en Internationale Aangelegenheden Europese Unie Turfmarkt...

2024D28813

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief over de geannoteerde agenda informele JBZ Raad 22 en 23 juli 2024

Beslisnota bij Kamerbrief over de geannoteerde agenda informele JBZ Raad 22 en 23 juli 2024. Minister van Justitie en Veiligheid Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (rechtsbescherming) Minister van Asiel en Migratie Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 22...

2024D28816

Overige Kamerstukken

Kwartaalrapportage Q2 2024

Kwartaalrapportage Q2 2024. Kwartaalrapportage JenV tweede kwartaal 2024 Voornemen 2. Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk Voorstel verschenen 3. Een economie die werkt voor de mensen Voorstel in behandeling 5. Bevordering van onze...

2024D28815

Overige Kamerstukken

Verslag Deskundigengroep Dierziekten HPAI 9 juli 2024

Verslag Deskundigengroep Dierziekten HPAI 9 juli 2024. Verslag Deskundigengroep Dierziekten HPAI 9 juli 2024 Aanwezig: Arjan Stegeman (vz.), Marieke Klaasen, Mart de Jong, Francisca Velkers, Ron Fouchier, Roy Slaterus, Evelien Germeraad en Denise Smit. De Deskundigengroep...

2024D28811

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken blauwtong en vogelgriep

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken blauwtong en vogelgriep. Aan de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Beslisnota bij kamerbrief stand van zaken blauwtong en vogelgriep Pagina 1 van 2 Directoraat-generaal Agro Directie Dierlijke...

2024D28812

Brieven regering

Stand van zaken blauwtong en vogelgriep juli 2024

Stand van zaken blauwtong en vogelgriep juli 2024. Blauwtong Met deze brief informeer ik de Tweede Kamer over de actuele situatie aangaande blauwtong. Ook heb ik in de brief van 4 juli jl. (Kamerstuk 28807, nr...

2024D28810

Overige Kamerstukken

Geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken 22 juli 2024

Geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken 22 juli 2024. Geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken 22 juli 2024 Op 22 juli a.s. vindt de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) plaats in Brussel. Op de agenda staan de Russische agressie...

2024D28803

Overige Kamerstukken

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Gevolgen van voorgestelde

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Gevolgen van voorgestelde. V-100 (27 mei 2024) – Vragen over thema (2) - Gevolgen van voorgestelde Europese wetgeving Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Aan de minister voor...

2024D28806

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht dat Unilever nog steeds tientallen miljoenen verdient aan Rusland

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht dat Unilever nog steeds tientallen miljoenen verdient aan Rusland.

2024D28808

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Gevolgen van voorgestelde

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Gevolgen van voorgestelde. MinisterievanBuitenlandseZaken TERBESLISSING Datum 24juni2024 Aan Van R Onzereferentie BZ2401286 Via Beschermingpersoonlijkelevenssfeer Kopieaan Afgestemdmet Opgestelddoor Beschermingpersoonlijkelevenssfeer Uiterlijkbij 25juni2024

2024D28807

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024. Geannoteerde Graag bied ik u hierbij de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024 aan. De minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp

2024D28802

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024

Beslisnota bij Kamerbrief inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024. MinisterievanBuitenlandseZaken TERBESLISSING Datum 9juli2024 Aan Van M Onzereferentie BZ2402992 Via Beschermingpersoonlijkelevenssfeer Kopieaan Afgestemdmet Opgestelddoor Boschermingpersoonlijkelevenssfeer Uiterlijkbij 12 juli2024 PlandatumDeadline Kamer

2024D28804