Lijst van vragen over het voorstel procedure informeren Tweede Kamer bij het vermoeden van burgerslachtoffers ten gevolge van Nederlandse wapeninzet in het kader van art. 100 van de Grondwet (Kamerstuk 27925-723)

2020D28169
Indiener A. (Aukje) de Vries
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen