Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (Kamerstuk 35130-(R2119)

35130-(R2119)-8
Indiener K. Arib
Voorzitter van de Tweede Kamer

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen