Kamerstukken

Zoekresultaten (521.776)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Evaluatie Rathenau Instituut 2017-2022

Evaluatie Rathenau Instituut 2017-2022.

2023D47632

Kamervragen

De aanstelling van de regeringscommissaris voor de pensioentransitie

De aanstelling van de regeringscommissaris voor de pensioentransitie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z19548 Vragen van het lid Omtzigt (Omtzigt) aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en...

2023D47605

Kamervragen

Het bericht 'Politie wil meer autowrakken optakelen om misdrijven op te lossen'

Het bericht 'Politie wil meer autowrakken optakelen om misdrijven op te lossen'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z19547 Vragen van het lid Mutluer (GroenLinks-PvdA) aan de Ministers...

2023D47604

Kamervragen

De overname van Delfts chipbedrijf NOWI door Nexperia

De overname van Delfts chipbedrijf NOWI door Nexperia. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z19546 Vragen van de leden De Roon en Graus (beiden PVV) aan de Ministers...

2023D47603

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023. Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje...

2023D47621

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller en Bromet over het artikel ‘Gelekte documenten bewijzen tot nu toe onbekende connecties tussen Rusland en de PVV’ van Follow the Money'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller en Bromet over het artikel ‘Gelekte documenten bewijzen tot nu toe onbekende connecties tussen Rusland en de PVV’ van Follow the Money'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2023D47586

Overige Kamerstukken

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel, 27 november 2023

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel, 27 november 2023.

2023D47622

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023.

2023D47623

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de toezegging gedaan tijdens het debat over de bescherming van online gegevens inzake de inzet van het kabinet op het onderwerp van cookies en online tracking (o.a. Kamerstuk 32761-286)

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de toezegging gedaan tijdens het debat over de bescherming van online gegevens inzake de inzet van het kabinet op het onderwerp van cookies en online tracking (o.a. Kamerstuk 32761-286).

2023D47600

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief inzake verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023

Beslisnota bij Kamerbrief inzake verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023.

2023D47597

Brieven regering

Verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023

Verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023. Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot [Ondertekenaar 2] VERSLAG VAN...

2023D47596

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad, 30 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-727)

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad, 30 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-727). Pagina van Pagina van Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78...

2023D47542

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij het verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023 in Brussel (Kamerstuk 21501-02-2785)

Beslisnota bij het verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023 in Brussel (Kamerstuk 21501-02-2785).

2023D47594

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023 in Brussel (Kamerstuk 21501-02-2785)

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023 in Brussel (Kamerstuk 21501-02-2785). Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Innovatie en Kennis Ons kenmerk DGBI-I&K / 41040316...

2023D47593

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen

Beslisnota bij Kamerbrief Publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen.

2023D47590