Kamerstukken

Zoekresultaten (541.427)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. 36 569 Voorstel van wet van de leden De Hoop en Olger van Dijk tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met het mogelijk maken van provinciale inbesteding van openbaar vervoerconcessies (Wet...

2024D21219

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. 36 569 Voorstel van wet van de leden De Hoop en Olger van Dijk tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met het mogelijk maken van provinciale inbesteding van openbaar vervoerconcessies...

2024D21220

Brieven regering

Inzet van Nederland voor de 77e World Health Assembly

Inzet van Nederland voor de 77e World Health Assembly. Hierbij informeer ik uw Kamer - mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - over de inzet van Nederland bij de 77e World Health Assembly...

2024D21230

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer K.G. inzake de hoge salarissen van de directeuren bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer K.G. inzake de hoge salarissen van de directeuren bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

2024D21228

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. 36 569 Voorstel van wet van de leden De Hoop en Olger van Dijk tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met het mogelijk maken van provinciale inbesteding van openbaar vervoerconcessies...

2024D21222

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer K.G. inzake de hoge salarissen van de directeuren bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer K.G. inzake de hoge salarissen van de directeuren bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Op 25 april 2024 heb ik uw verzoek om reactie ontvangen op een brief...

2024D21227

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Dobbe over de vergoeding van reconstructieoperaties bij besneden vrouwen

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Dobbe over de vergoeding van reconstructieoperaties bij besneden vrouwen.

2024D21226

Overige Kamerstukken

Ontwerpbesluit wijziging Binnenvaartpolitiereglement in verband met voorschriften LNG-schepen, ondergeschikte wijzigingen en correctie van onvolkomenheden

Ontwerpbesluit wijziging Binnenvaartpolitiereglement in verband met voorschriften LNG-schepen, ondergeschikte wijzigingen en correctie van onvolkomenheden. Besluit van       houdende wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement, het Scheepvaartreglement territoriale zee en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer in verband...

2024D21213

Brieven regering

Voorhang ontwerpbesluit wijziging Binnenvaartpolitiereglement in verband met voorschriften LNG-schepen, ondergeschikte wijzigingen en correctie van onvolkomenheden

Voorhang ontwerpbesluit wijziging Binnenvaartpolitiereglement in verband met voorschriften LNG-schepen, ondergeschikte wijzigingen en correctie van onvolkomenheden.

2024D21212

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwerpbesluit wijziging Binnenvaartpolitiereglement in verband met voorschriften LNG-schepen, ondergeschikte wijzigingen en correctie van onvolkomenheden

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwerpbesluit wijziging Binnenvaartpolitiereglement in verband met voorschriften LNG-schepen, ondergeschikte wijzigingen en correctie van onvolkomenheden. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Aan Minister nota Aanbieding aan MR van wijziging BPR in verband met voorschriften...

2024D21214

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 mei 2024

Beslisnota bij Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 mei 2024. I MinisterievanBuitenlandseZaken Aan Van R TERBESLISSING Datum 20 05 2024 Beschermingpersoonlijkelevenssfeer Via Kopieaan Afgestemdmet OnzeReferentie MinBuZa2024171 EZKLNV Opgestelddoor nota Bejchermingpersoonlijkelevenssfjer

2024D21210

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief. [Afzender] Onze Referentie BZDOC-1949858185-105 [Afzender] Onze Referentie BZDOC-1949858185-105 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den...

2024D21207

Overige Kamerstukken

Voortgangsrapportage handelsakkoorden – mei 2024

Voortgangsrapportage handelsakkoorden – mei 2024. Bijlage 1: Voortgangsrapportage handelsakkoorden – mei 2024 Deze bijlage bevat informatie omtrent in onderhandeling zijnde handelsakkoorden van de Europese Unie (EU) die nog niet definitief in werking zijn getreden en EU-handelsakkoorden...

2024D21209

Overige Kamerstukken

Trade policy priorities for a new Commission

Trade policy priorities for a new Commission. Trade policy priorities for a new Commission During the current Commission’s tenure, EU trade policy has undergone areo rientation under the mantra ‘open, sustainable, assertive’. The appointment of a...

2024D21208

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw

Beslisnota bij Kamerbrief Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw.

2024D21192