Kamerstukken

Zoekresultaten (521.558)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023. DEFINITEF OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 20 december 2023, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: het lid SAHLA (D66)...

2023D44188

Toezeggingen

Toezegging bij Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen

Toezegging bij Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen. In maart 2023 stuurt de minister een brief aan de Kamer over de vervolgacties op het gebied van weerbaar bestuur.

TZ202301-007

Toegezegd aan Simons, C.

Toezeggingen

Toezegging bij Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen

Toezegging bij Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen. In de brief over decentrale volksvertegenwoordigers gaat de minister in op het verband tussen raadszetels per inwoner en de opkomst bij verkiezingen.

TZ202301-012

Toegezegd aan Sneller, J.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten

Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten. De minister van JenV informeert de Kamer op korte termijn over de interdepartementale aanpak van internetdiscriminatie.

TZ202302-095

Toezeggingen

Toezegging bij Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen

Toezegging bij Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen. Voor de verkiezingen voor de provinciale staten stuurt de minister de Kamer een brief over de uitkomsten van de consultatie over het besluit verhoging vergoeding statenleden en de reflectie van de minister hierop.

TZ202301-008

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Toezegging bij Klimaatakkoord gebouwde omgeving. De minister komt in het tweede kwartaal met een brief met een nadere duiding van de aanpak van frauduleuze energielabels.

TZ202304-092

Toezeggingen

Toezegging bij Integriteit openbaar bestuur

Toezegging bij Integriteit openbaar bestuur . De Kamer ontvangt eind 2023 de regeling voor betere beveiligingsmaatregelen.

TZ202305-009

Toegezegd aan Bushoff, T.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022)

Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022). De Kamer ontvangt voor het einde van het jaar een brief over het Rijksvastgoedbeleid, waarin de laatste stand van zaken zal worden opgenomen ten aanzien van de geschiktheid van rijksgebouw om woonruimte te creëren,

TZ202212-132

Toezeggingen

Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022)

Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022). De Kamer ontvangt voor het einde van het jaar een agenda met plannen van de minister met betrekking tot (besluitvorming en financiering van) verduurzamingsmogelijkheden voor VvE’s.

TZ202212-129

Toegezegd aan Grinwis, P.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022)

Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022). De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2023 de resultaten van de actieagenda 2021-2022 ten aanzien van vakantieparken en wordt daarbij ook geïnformeerd over het vervolg daarop, de nieuwe actieagenda.

TZ202212-131

Toezeggingen

Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022)

Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022). Bij de Voorjaarsnota in juni komt de minister, met het oog op een integrale weging van de ingezette Woningbouwimpuls-gelden, terug op de effectiviteit van de Woningbouwimpuls.

TZ202212-126

Toezeggingen

Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022)

Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022). De Kamer ontvangt voor het einde van het jaar de evaluatie van de pilotinitiatieven op het gebied van wooncoöperaties.

TZ202212-128

Toezeggingen

Toezegging bij Wonen

Toezegging bij Wonen. De minister komt in het eerste kwartaal van 2023 terug op de mogelijkheden die hij ziet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van de opkoop van vakantieparken.

TZ202210-056

Toegezegd aan Beckerman, S.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Wonen

Toezegging bij Wonen. De minister stuurt, ter uitwerking van de motie-Geurts, de Kamer in februari 2023 een totaaloverzicht van de woningbouwplannen als uitkomst van de regionale woondeals, met daarbij de aantallen, locaties en wanneer.

TZ202210-053

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Onderzoeken duurzaamheid en digitalisering

Beslisnota inzake Onderzoeken duurzaamheid en digitalisering.

2023D47400