Brieven regering

Zoekresultaten (77.751)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Afschrift brief aan de Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrikamuseum

Afschrift brief aan de Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrikamuseum. Reactie op verzoek om afschrift antwoord aan Congregatie van de Heilige Geest Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den...

2024D07214

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van maatschappelijke organisaties over voorgenomen toetreding tot het verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein

Reactie op verzoek commissie over de brief van maatschappelijke organisaties over voorgenomen toetreding tot het verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein. Zoals verzocht door uw Kamer bied ik u hierbij een reactie aan op de brief...

2024D07094

Brieven regering

Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Ukraine Defence Contact Group (UDCG) van 14 en 15 februari 2024

Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Ukraine Defence Contact Group (UDCG) van 14 en 15 februari 2024. Verslag Op 15 februari 2024 vond in Brussel een bijeenkomst plaats van de NAVO-ministers van Defensie (DMM), met deelname...

2024D07109

Brieven regering

Advies expertgroep gezondheid IJmond

Advies expertgroep gezondheid IJmond.

2024D07088

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief “Reactie m.b.t. handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)” van A. van A. te Heemstede

Reactie op verzoek commissie over de brief “Reactie m.b.t. handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)” van A. van A. te Heemstede. 29023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 485 Brief van de minister voor Klimaat en Energie Aan...

2024D06951

Brieven regering

Winter Briefing 2024 Task force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland

Winter Briefing 2024 Task force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland. 33529 Gaswinning 29023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 1214 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D06995

Brieven regering

Besluit nadeelcompensatie Uniper

Besluit nadeelcompensatie Uniper. een bedrag van €165,3 mln, bestaande uit €158,8 mln nadeelcompensatie en €6,5 mln rentevergoeding. Dit impliceert een gedeeltelijke afwijzing van de door Uniper verzochte nadeelcompensatie. Het gaat om een fors bedrag. De bij...

2024D06876

Brieven regering

Jaarverslag Adviescommissie VOG politiegegevens 2023

Jaarverslag Adviescommissie VOG politiegegevens 2023. haar werkzaamheden in het jaar 2023 nog onvoldoende in staat te voelen om inhoudelijk tot conclusies en aanbevelingen te komen. Het jaarverslag richt zich dan ook vooral op de institutionele kant...

2024D06954

Brieven regering

Journalistieke alliantie RPO en NLPO

Journalistieke alliantie RPO en NLPO. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. 294 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D06933

Brieven regering

Verlenging subsidieregeling Versterking cyberweerbaarheid

Verlenging subsidieregeling Versterking cyberweerbaarheid. 26643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1137 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2024 In de...

2024D06981

Brieven regering

Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank

Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank. 26448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 26643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 747 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen...

2024D06966

Brieven regering

Framework Agreement steunverlening KLM

Framework Agreement steunverlening KLM. 29232 Air France - KLM Nr. 65 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2024 Uw Kamer heeft...

2024D06962

Brieven regering

Reactie inzake berichtgeving ministerie van VWS

Reactie inzake berichtgeving ministerie van VWS. Hierbij bied ik u mijn reactie op de verzoeken van uw vaste commissie van VWS van zowel 17 januari 2024 (bericht vertrek hoogste ambtenaar ministerie; kenmerk 2024Z00446), als 14 februari...

2024D06919

Brieven regering

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening. 21501-08 Milieuraad Nr. 933 Brief van de minister voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2024 Op 26 februari heeft uw Kamer...

2024D06861

Brieven regering

Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 201 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D06903