Toezeggingen

Zoekresultaten (190)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister zegt toe de Kamer te informeren over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het besluit van de Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië/Herzegovina om de kieswet te veranderen en de Nederlandse positie daarin.

TZ202210-129

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister zegt toe binnen een paar weken schriftelijk terug te komen op vermeende oorlogsmisdaden door Azerbeidzjan en de positie van buurlanden.

TZ202210-128

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister informeert de Kamer over de opzet en Nederlandse bijdrage van de monitoringsmissie in Armenië, zodra deze informatie beschikbaar is.

TZ202210-127

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister informeert de Kamer over de mogelijkheden voor telecombedrijven, zowel ten aanzien van internet als de vaste lijn, om te helpen communicatie mogelijk te maken in Iran.

TZ202210-126

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister bekijkt in hoeverre het mogelijk is om statistieken in kaart te brengen ten aanzien van gevluchte Russische minderheden in grenslanden en koppelt dit terug in het verslag van de RBZ.

TZ202210-125

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . In het verslag van de RBZ geeft de minister nadere informatie over het aantal visa dat is afgegeven voor kort verblijf aan Russische staatsburgers.

TZ202210-124

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister koppelt voor het kerstreces terug aan de Kamer welke financiële opties EDEO ziet ten aanzien van de Europese Vredesfaciliteit (EPF).

TZ202210-123

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister neem sanctie-ontwijking mee in het verslag van de RBZ, in het bijzonder monitoring en handhaving.

TZ202210-122

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . In het verslag van de RBZ geeft de minister een terugkoppeling over de toetsingsprocedure voor de EUMAM.

TZ202210-121

Toegezegd aan Staaij, C.G. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister zegt toe de Kamer vertrouwelijk te informeren over de contouren van bilaterale militaire steun aan Oekraïne.

TZ202210-120

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister informeert de Kamer over nadere contouren van de EU Military Assitance Missie (EUMAM), bij het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken of binnen een week.

TZ202210-119

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken

Toezegging bij Consulaire Zaken. De minister zegt toe in de volgende Staat van het Consulaire te rapporteren wat er aan inspanningen is geleverd om desinformatie tegen te gaan inzake migratie en opvangvoorzieningen en procedures in Nederland.

TZ202210-035

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken

Toezegging bij Consulaire Zaken. De minister zegt toe de Kamer voor 1 april 2023 te informeren over de uitvoering van de motie-Brekelmans/Sjoerdsma (35924 V, nr. 54) over nieuwe mogelijkheden voor digitalisering van producten en diensten voor Nederlanders in het buitenland en de motie-Sjoerdsma/Brekelmans (35925 V, nr. 59) over volledige

TZ202210-034

Toezeggingen

Toezegging bij Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (36017-(R2159))

Toezegging bij Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (36017-(R2159)). De minister zegt toe om naar aanleiding van zijn bezoek aan Curaçao van volgende maand samen met de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties een

TZ202210-033

Toegezegd aan Mulder, A.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . De minister zegt toe in het Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling aandacht te zullen besteden aan de grondoorzaken van crises.

TZ202210-031