Toezeggingen

Zoekresultaten (184)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister koppelt voor het kerstreces terug aan de Kamer welke financiële opties EDEO ziet ten aanzien van de Europese Vredesfaciliteit (EPF).

TZ202210-123

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister neem sanctie-ontwijking mee in het verslag van de RBZ, in het bijzonder monitoring en handhaving.

TZ202210-122

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . In het verslag van de RBZ geeft de minister een terugkoppeling over de toetsingsprocedure voor de EUMAM.

TZ202210-121

Toegezegd aan Staaij, C.G. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister zegt toe de Kamer vertrouwelijk te informeren over de contouren van bilaterale militaire steun aan Oekraïne.

TZ202210-120

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister informeert de Kamer over nadere contouren van de EU Military Assitance Missie (EUMAM), bij het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken of binnen een week.

TZ202210-119

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken

Toezegging bij Consulaire Zaken. De minister zegt toe in de volgende Staat van het Consulaire te rapporteren wat er aan inspanningen is geleverd om desinformatie tegen te gaan inzake migratie en opvangvoorzieningen en procedures in Nederland.

TZ202210-035

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken

Toezegging bij Consulaire Zaken. De minister zegt toe de Kamer voor 1 april 2023 te informeren over de uitvoering van de motie-Brekelmans/Sjoerdsma (35924 V, nr. 54) over nieuwe mogelijkheden voor digitalisering van producten en diensten voor Nederlanders in het buitenland en de motie-Sjoerdsma/Brekelmans (35925 V, nr. 59) over volledige

TZ202210-034

Toezeggingen

Toezegging bij Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (36017-(R2159))

Toezegging bij Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (36017-(R2159)). De minister zegt toe om naar aanleiding van zijn bezoek aan Curaçao van volgende maand samen met de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties een

TZ202210-033

Toegezegd aan Mulder, A.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . De minister zegt toe in het Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling aandacht te zullen besteden aan de grondoorzaken van crises.

TZ202210-031

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . De minister zegt toe in de Internationale Klimaatstrategie terug te komen op de vraag van het lid Kröger (GL) hoe de scope 3- emissies worden meegenomen in het IMVO-beleid en het maatwerk dat het ministerie van EZK levert voor bedrijven die in het buitenland investeren.

TZ202210-030

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . De minister zegt toe de Kamer per brief te informeren over een vangnetregeling voor internationale klimaatinvesteringen van ondernemers.

TZ202210-029

Toegezegd aan Weerdenburg, V.D.D. van

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . De minister zegt toe de Kamer per brief voor de begrotingsbehandeling te informeren over de uitkomst van het overleg over de SDG-toets.

TZ202210-028

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . De minister zegt toe dat de Internationale Migratiestrategie voor het einde van het jaar aan de Kamer wordt gestuurd.

TZ202210-027

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . De minister zegt toe de Kamer zo snel mogelijk te informeren over het uitvoeren van de motie Karabulut over het niet afvaardigen van de delegatie naar het WK voetbal in Qatar.

TZ202210-026

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . De minister zegt toe de Afrikastrategie in het eerste kwartaal van 2023 aan de Kamer te sturen.

TZ202210-025