Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023). De minister stuurt samen met min APP een brief over het samenspel inburgeringswet en Participatiewet in de richting van mevrouw Podt.

TZ202304-018

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding. De minister gaat na en koppelt terug (via minister van Binnenlandse Zaken) hoe buitenlandse inmenging en beïnvloeding wordt tegengegaan bij de aanstaande verkiezingen.

TZ202310-047

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. De minister komt voor het einde van 2023 terug op de vraag van het lid Podt over de meldingsbereidheid van ongedocumenteerde werknemers in relatie tot B8.

TZ202306-208

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd. De minister koppelt het gesprek met de VNG over de PIP terug in de volgende verzamelbrief Inburgering na de zomer.

TZ202304-169

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023). De minister gaat uitzoeken wat de knelpunten zijn bij de begeleiding van de inburgering van gezinsmigranten en hoe meer zicht te krijgen op gezinsmigranten, en de Kamer hierover voor het eind van 2023 informeren.

TZ202304-015

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023). Voor de Voorjaarsnota stuurt de minister een brief over de financiering van de inburgering van slachtoffers van mensenhandel.

TZ202304-014

Toegezegd aan Podt, A.