Toezeggingen : Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

De minister stuurt samen met min APP een brief over het samenspel inburgeringswet en Participatiewet in de richting van mevrouw Podt.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Podt, A. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06990
Datum: 21 nov 2022
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid