Toezeggingen

Zoekresultaten (197)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën

Toezeggingen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Kat vóór inwerkingtreding van de wet met de Raad voor Rechtsbijstand een toepasbaar kader voor rechtsbijstandverlening uit te werken voor ex-partners, en daarbij ook de huidige bijzondere rechtsbijstand regeling tegen het licht te houden

TZ202306-163

Toegezegd aan Kat, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe aan de heer Mulder in de volgende voortgangsrapportage meer duidelijkheid te geven over aantallen dossiers en onderscheid tussen soorten dossiers. Hierbij wordt er ook ingegaan op of ouders niet meer zonder dossier het traject ingaan

TZ202307-008

Toegezegd aan Mulder, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op de maatwerkoplossingen voor ondernemers m.b.t. de problemen met staatssteunregels.

TZ202307-007

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris herkent signalen over problematische BKR-registraties en bewindsvoerders niet, maar zegt toe dit te onderzoeken en hierop terug te komen in de eerder in dit commissiedebat toegezegde brief.

TZ202307-005

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe in gesprek te gaan met de CWS over of bijvoorbeeld gepensioneerde rechters kunnen ondersteunen bij de afhandeling van dossiers.

TZ202307-002

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op hoe ver het kabinet is met het vijfpuntenplan van de CWS en hoe het staat met de voortgang van de verbeteringen bij de CWS.

TZ202307-001

Toezeggingen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Edgar Mulder in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op zijn vraag over aanbestedingen die relevant zijn voor de hersteloperatie.

TZ202306-167

Toegezegd aan Mulder, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zal voor de Kerst een brief sturen naar de Kamer over de evaluatie van de toekomst van DNB en de vervolgstappen

TZ202212-162

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zal de minister van IenW verzoeken om de Kamer te informeren over het toezicht door de ACM op TenneT.

TZ202212-158

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister voor Klimaat en Energie zal de Kamer op korte termijn informeren over kernenergie.

TZ202212-156

Toezeggingen

Toezegging bij Digitale euro

Toezegging bij Digitale euro. De Kamer ontvangt begin 2023 de uitkomsten van het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de toekomst van contant geld.

TZ202211-250

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zal de Kamer de ervaringen met het nieuwe afwegingskader staatsdeelnemingen in de eerste helft van 2023 met de Kamer delen.

TZ202212-155

Toegezegd aan Jong, R.H. de

Toezeggingen

Toezegging bij Financiële markten

Toezegging bij Financiële markten. De minister van Financiën zal de Kamer informeren betreffende statistieken over het aantal geopende servicepunten met betrekking tot de toegankelijkheid van het betalingsverkeer vóór de zomer.

TZ202302-083

Toezeggingen

Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. De minister van Financiën zal de Kamer in het voorjaar van 2023 informeren over de alternatieve opties om toegang tot het betalingsverkeer te borgen.

TZ202302-089

Toezeggingen

Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. De minister van Financiën zal in het voorjaar van 2023 middels de verzamelbrief/voortgangsbrief de Kamer informeren over de volgende onderwerpen: 1. de uitkomst van de rondetafels die gehouden zijn met de DNB en de sector over de benodigde guidance bij het risicogebaseerd toezicht. 2.

TZ202302-091