Toezeggingen : Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

De minister zegt toe in elk geval vóór het zomerreces, maar niet binnen enkele weken, de Kamer te informeren over de voortgang van het proces rond de digitale euro. Daarbij wordt inzicht geboden in de ambtelijke onderhandelingen en hoe verschillende alternatieven en elementen die vanuit de Kamer zijn aangedragen al wel of niet tot hun recht zijn gekomen. Dit zal toegevoegd worden aan één van de verslagen of de geannoteerde agenda's.

  • Toegezegd door Weyenberg, S.P.R.A. van (Minister)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07326
Datum: 3 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Eurogroep/Ecofinraad
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën