Toezeggingen : Toezegging bij Staatsdeelnemingen

De minister zegt toe dat in de KLM-evaluatie alles terugkomt waar de leden tijdens dit commissiedebat wat betreft dit onderwerp specifiek om gevraagd hebben (waaronder of de gestelde voorwaarden überhaupt nagekomen konden worden).

  • Toegezegd door Weyenberg, S.P.R.A. van (Minister)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06204
Datum: 27 mrt 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Staatsdeelnemingen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën