Toezeggingen

Zoekresultaten (8)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Dijck, A.P.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Toekomst TenneT Duitsland

Toezegging bij Toekomst TenneT Duitsland. De Minister van Financiën zal schriftelijk terugkomen op een aantal cijfermatige vragen van de heer Van Dijck over de accountancymethoden die toegepast zijn op de winst- dan wel verliesstatus van TenneT en de dividenden en dat soort zaken.

TZ202308-040

Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Tony van Dijck in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad in te gaan op zijn vraag inzake geldstromen in relatie tot het Meerjarig Financieel Kader.

TZ202307-029

Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Tony van Dijck om de vraag over de WTO-route inzake de Amerikaanse Inflation Reduction Act door te geleiden naar de minister van EZK.

TZ202302-107

Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt aan het lid Tony van Dijck toe (via de minister van EZK) het non-paper over de mogelijke versoepeling van staatssteunregels aan de Kamer te zenden.

TZ202302-102

Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De staatssecretaris zal de cijfers over de omzet, de verdubbeling, versus de afdracht van kansspelbedrijven aan de Kamer sturen

TZ202212-153

Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt aan het lid Tony van Dijck toe in het verslag van de Ecofinraad een overzicht op te nemen van wat de Europese Commissie nu al heeft geleend op de kapitaalmarkt en de blootstelling van Nederland daaraan.

TZ202212-013

Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister zegt toe aan het lid Tony van Dijck om voor zover beschikbaar nadere (openbare) informatie aan de Kamer toe te sturen inzake het Transmission Protection Instrument (TPI)

TZ202211-017

Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Tony van Dijck om voorafgaand aan het commissiedebat Financiële Markten schriftelijk te reageren op het nieuwsbericht inzake inkoop eigen aandelen door ING

TZ202211-016

Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van