Toezeggingen : Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

De minister van Financiƫn zegt aan het lid Tony van Dijck toe (via de minister van EZK) het non-paper over de mogelijke versoepeling van staatssteunregels aan de Kamer te zenden.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06301
Datum: 9 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Eurogroep/Ecofinraad
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiƫn