Toezeggingen : Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

De minister van Financiƫn zegt toe aan het lid Tony van Dijck om de vraag over de WTO-route inzake de Amerikaanse Inflation Reduction Act door te geleiden naar de minister van EZK.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06301
Datum: 9 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Eurogroep/Ecofinraad
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiƫn