Toezeggingen

Zoekresultaten (13)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Situatie in Gaza

Toezegging bij Situatie in Gaza. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe in de volgende rapportage Wapenexport (in 2024) nader in te gaan op de mogelijkheden om in te grijpen in de werking van de Regeling algemene vergunning NL009.

TZ202311-040

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Situatie in Gaza

Toezegging bij Situatie in Gaza. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer aansluitend op de rechtszaak ter zake, per brief te zullen informeren over de zienswijze van de directie DJZ/IR van het ministerie op het concept van medeplichtigheid bij de toetsing van wapenexport, indien er 'gerede kans' bestaat

TZ202311-039

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Iran

Toezegging bij Iran . De minister zegt toe om het draagvlak in de EU voor plaatsing van de IRGC op de mensenrechtensanctielijst te verkennen en de Kamer daarover te informeren.

TZ202310-157

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan. De minister zal de Kamer voor het einde van het jaar informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de organisaties over de uitvoering van het subsidiekader voor gedetineerden in het buitenland.

TZ202310-082

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe de schadevergoedingsregeling voor nabestaanden van mensen op een dodenlijst ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog bij publicatie aan de Kamer te sturen, bij voorkeur voor 6 december 2023, inclusief een stand van zaken van de motie-Sjoerdsma op dit onderwerp (Kamerstuk 26049,

TZ202309-078

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN . De minister van Buitenlandse Zaken zal in het verslag van de AVVN de Kamer nader informeren over of Nederland is geconsulteerd over de brief met betrekking tot een mogelijke sanctieverlichting voor Rusland vanuit de VN.

TZ202309-061

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij China

Toezegging bij China . De minister van EZK zegt toe de Kamer eind 2023 een update te geven over de doelstellingen voor het afbouwen van strategische afhankelijkheden voor zeven deelsectoren.

TZ202307-121

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij MH17

Toezegging bij MH17. De minister zegt toe dat hij de Kamer in een verslag van een Raad Buitenlandse Zaken zal informeren over zijn inspanningen om met Oekraïne tot afspraken te komen over de mogelijke uitlevering van de Russische veroordeelden en het laten uitzitten van de straf door de Oekraïense veroordeelde in de MH17-zaak, mochten deze

TZ202307-066

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken. De minister komt in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023 terug op het financieren van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties.

TZ202303-054

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan. De minister zegt toe dat hij in zijn reeds eerder toegezegde brief over het bevriezen en confisqueren van Russische tegoeden ook zal ingaan op de mogelijkheid om dit te baseren op een VN-mandaat en eventuele rechterlijke uitspraken.

TZ202212-053

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij NAVO en OVSE

Toezegging bij NAVO en OVSE. De minister zegt toe de Kamer in het verslag van de volgende Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2022 te zullen informeren over de wijze waarop de Raad van Europa omgaat met medewerkers met een vast contract, die de Russische nationaliteit hebben.

TZ202211-189

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister informeert de Kamer over de mogelijkheden voor telecombedrijven, zowel ten aanzien van internet als de vaste lijn, om te helpen communicatie mogelijk te maken in Iran.

TZ202210-126

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister zegt toe de Kamer vertrouwelijk te informeren over de contouren van bilaterale militaire steun aan Oekraïne.

TZ202210-120

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.