Toezeggingen : Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

De minister zegt toe de schadevergoedingsregeling voor nabestaanden van mensen op een dodenlijst ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog bij publicatie aan de Kamer te sturen, bij voorkeur voor 6 december 2023, inclusief een stand van zaken van de motie-Sjoerdsma op dit onderwerp (Kamerstuk 26049, nr. 101).

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)
  • Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04359
Datum: 25 sep 2023
Soort activiteit: Notaoverleg
Onderwerp(en): Mensenrechtenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken