Toezeggingen : Toezegging bij Situatie in Gaza

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer aansluitend op de rechtszaak ter zake, per brief te zullen informeren over de zienswijze van de directie DJZ/IR van het ministerie op het concept van medeplichtigheid bij de toetsing van wapenexport, indien er 'gerede kans' bestaat dat de staat waarnaar goederen worden geƫxporteerd, schendingen van het internationaal recht begaat en de betreffende goederen bijdragen aan de algehele militaire capaciteit van die staat.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07497
Datum: 23 nov 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Situatie in Gaza
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken