Toezeggingen

Zoekresultaten (3)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Mulder, A.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken. De minister zegt toe de Kamer in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari te informeren over de toegevoegde waarde van, en mogelijkheden voor, het ondersteunen van civil society door de financiering van satellietverbindingen.

TZ202301-024

Toegezegd aan Mulder, A.H.

Toezeggingen

Toezegging bij NAVO en OVSE

Toezegging bij NAVO en OVSE. De minister zegt toe dat hij voorafgaand aan het commissiedebat China op 13 december 2022 een brief zal sturen over economische weerbaarheid in de relatie met China.

TZ202211-190

Toegezegd aan Mulder, A.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid . De minister zegt toe om in bilateraal verband, EU-verband en VN-verband te zullen pleiten voor een internationaal onderzoek naar de brand in de Iraanse gevangenis en de Kamer daar uiterlijk over twee weken over te informeren in een brief. Ook zal hij daarin een terugkoppeling geven van de mogelijkheden om Iran

TZ202210-149

Toegezegd aan Mulder, A.H.