Toezeggingen : Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

De minister zegt toe om in bilateraal verband, EU-verband en VN-verband te zullen pleiten voor een internationaal onderzoek naar de brand in de Iraanse gevangenis en de Kamer daar uiterlijk over twee weken over te informeren in een brief. Ook zal hij daarin een terugkoppeling geven van de mogelijkheden om Iran te verwijderen uit de VN Commission on the Status of Women.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Mulder, A.H. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07772
Datum: 20 okt 2022
Soort activiteit: Notaoverleg
Onderwerp(en): Mensenrechtenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken