Toezeggingen

Zoekresultaten (83)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Voldaan, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken in kaart te brengen en die informatie in januari aan de Kamer te sturen.

TZ202401-003

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister stuurt uiterlijk begin 2024 een brief over de toekomstscenario's voor de forensische zorg.

TZ202302-079

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister stuurt in het derde kwartaal een voortgangsbrief over de forensische zorg waarin in ieder geval wordt opgenomen: - de manier van bekostiging van de forensische zorg; - de periodieke publicatie van cijfers in de forensische zorg, waaronder het aantal mogelijke misdrijven gepleegd door ontsnapte

TZ202302-078

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister informeert de Kamer na de zomer over de inrichting van het landelijk afstemmingsoverleg (met G4).

TZ202306-152

Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister zegt toe in het eerste kwartaal van 2023 de Kamer te informeren over de wijze waarop zij inzicht kan geven in de kosten van terugkeer van uitreizigers als zijn terug in Nederland zijn (bijv. jeugdbescherming, detentie, vervolging). NB: het gaat dus niet om de kosten van de operatie om de

TZ202211-242

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om, voor het wetgevingsoverleg over het begrotingsdeel migratie van 29 januari aanstaande, de Kamer een overzicht te sturen van de landen die wel en niet goed meewerken aan terugkeer.

TZ202401-005

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de Kamer te informeren wanneer er ontwikkelingen zijn inzake de overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Rwanda over de opvang van asielzoekers.

TZ202401-004

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om voor het weekend een eerste reactie op het migratiepact naar de Kamer te sturen. In januari volgt dan een nadere uitwerking.

TZ202401-002

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister stuurt rond de zomer de versterkte aanpak online naar de Kamer.

TZ202306-154

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister geeft de Kamer in het najaar 2023 een update najaar over (de stand van zaken van) analyse van de Passenger Name Record-gegevens.

TZ202306-151

Toezeggingen

Toezegging bij Cybercrime

Toezegging bij Cybercrime. De minister van J&V informeert de Kamer, in het derde kwartaal 2023, over de meldplicht randsomware bij grote incidenten, en de definitie en afbakening van het begrip grote incidenten.

TZ202303-124

Toegezegd aan Dekker-Abdulaziz, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer voor 27 oktober 2023 te informeren over de indexeringssystematiek voor de sociale advocatuur.

TZ202310-057

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister stuurt in juni het halfjaarbericht over de politie naar de Kamer, waarbij in wordt gegaan op: de samenwerking met Belgiƫ in de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en het gebruik van het ANPR-systeem (kentekenplaatherkenning); de stand van zaken van de zedenrecherche, waaronder de daadwerkelijke inzet;

TZ202305-104

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister stuurt voor de zomer de arbeidsmarktstrategie van de politie naar de Kamer met daarin opgenomen de verdeling van de inzet over de verschillende gebieden.

TZ202305-103

Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Toezegging bij Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. In de kabinetsreactie op het rapport 'Koers bepalen' zal de minister ook de vraag over externe inhuur beantwoorden.

TZ202304-064

Toegezegd aan Bikker, M.H.