Toezeggingen : Toezegging bij Juridische beroepen

De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren, over drie weken, over de argumenten die ten grondslag liggen aan de keuze voor de klachtenbehandeling en de lokale inbedding in het systeem van het toezicht op de advocatuur, en daarbij ook in te gaan op de geconsulteerde partijen en alternatieven die zijn onderzocht.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02740
Datum: 10 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Juridische beroepen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid