Toezeggingen

Zoekresultaten (3)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Deels Voldaan, Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij Voedselzekerheid en water

Toezegging bij Voedselzekerheid en water. De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de taken van de mogelijk nog aan te stellen VN-water gezant.

TZ202305-153

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Institutioneel racisme (CD 1/2)

Toezegging bij Tweeminutendebat Institutioneel racisme (CD 1/2). De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe exitgesprekken op zijn ministerie te analyseren op rode draden en daar de Kamer te zijner tijd over te informeren in een CD of een Kamerstuk.

TZ202304-133

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister gaat de op dinsdag 7 maart aangenomen motie Ouwehand c.s. (Kamerstuk 34682, nr. 125) binnen het kabinet bespreken en informeert de Kamer binnen een aantal weken over de uitvoering. In deze brief wordt ook het Europees krachtenveld ten opzichte van het EU-Mercosurverdrag

TZ202303-014