Toezeggingen : Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

De minister gaat de op dinsdag 7 maart aangenomen motie Ouwehand c.s. (Kamerstuk 34682, nr. 125) binnen het kabinet bespreken en informeert de Kamer binnen een aantal weken over de uitvoering. In deze brief wordt ook het Europees krachtenveld ten opzichte van het EU-Mercosurverdrag meegenomen.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00865
Datum: 7 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking