Toezeggingen : Toezegging bij Tweeminutendebat Institutioneel racisme (CD 1/2)

De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe exitgesprekken op zijn ministerie te analyseren op rode draden en daar de Kamer te zijner tijd over te informeren in een CD of een Kamerstuk.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00665
Datum: 6 apr 2023
Soort activiteit: Plenair debat (tweeminutendebat)
Onderwerp(en): Tweeminutendebat Institutioneel racisme (CD 1/2)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer