Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-31-755)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-31-755). 2024D28560 INBREN|G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij...

2024D28560

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van toetsingsinkomens en maximum uurprijzen en de inzet van de eerste tranche van het ingroeipad (Kamerstuk 31322-537)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van toetsingsinkomens en maximum uurprijzen en de inzet van de eerste tranche van het ingroeipad (Kamerstuk 31322-537). 2024D27068...

2024D27068

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1). 2024D25573 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij...

2024D25573

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 20 juni 2024 (Kamerstuk 21501-31-751)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 20 juni 2024 (Kamerstuk 21501-31-751). 2024D24680 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij...

2024D24680

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling (Kamerstuk 36067-198)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling (Kamerstuk 36067-198). 2024D23225 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond...

2024D23225

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. Onderzoek naar de perspectieven van ouders op kindregelingen (Kamerstuk 36410-XV-81)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. Onderzoek naar de perspectieven van ouders op kindregelingen (Kamerstuk 36410-XV-81). 2024D21924 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij...

2024D21924

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag schriftelijk overleg over Antwoorden op vragen commissie over de eerste fase onderzoek Clingendael naar het Turkse diasporabeleid in Nederland (Kamerstuk 32824-414)

Inbreng verslag schriftelijk overleg over Antwoorden op vragen commissie over de eerste fase onderzoek Clingendael naar het Turkse diasporabeleid in Nederland (Kamerstuk 32824-414). 2024D19354 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale...

2024D19354

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de verzamelbrief kwaliteit en veiligheid kinderopvang (Kamerstuk 31322-525)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de verzamelbrief kwaliteit en veiligheid kinderopvang (Kamerstuk 31322-525). 2024D12896 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij enkele fracties de...

2024D12896

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie (Kamerstuk 29023-460)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie (Kamerstuk 29023-460). 2024D09395 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij enkele fracties...

2024D09395

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Ontwerpbesluit Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid (Kamerstuk 29544-1234)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Ontwerpbesluit Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid (Kamerstuk 29544-1234). 2024D08517 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie...

2024D08517

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 (Kamerstuk 21501-31-739)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 (Kamerstuk 21501-31-739). 2024D07391 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond...

2024D07391

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag schriftelijk overleg over het onderzoek gezinsbeleid omringende landen (Kamerstuk 30512-18)

Inbreng verslag schriftelijk overleg over het onderzoek gezinsbeleid omringende landen (Kamerstuk 30512-18). 2024D06971 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij enkele fracties de behoefte een aantal...

2024D06971

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Stand van zaken aanpak alleenverdieners (Kamerstuk 26448-740)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Stand van zaken aanpak alleenverdieners (Kamerstuk 26448-740). 2024D04242 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij enkele fracties de behoefte...

2024D04242

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31322-519)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31322-519). 2024D03218 INBRENG VERSLAG VAN EEN...

2024D03218

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over kwijtschelding lokale belastingen aangepast (Kamerstuk 24515-731)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over kwijtschelding lokale belastingen aangepast (Kamerstuk 24515-731). 2024D01626 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij enkele fracties de behoefte een...

2024D01626