Brieven regering

Zoekresultaten (10.838)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Voorlopige Kaderbrief Wlz 2025

Voorlopige Kaderbrief Wlz 2025. Voorlopige Hierbij stuur ik u een afschrift van de voorlopige kaderbrief Wlz 2025. Hiermee informeer ik de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het budgettaire kader voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2024...

2024D25845

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Dijk over gemeenten, personeel en patiënten instemmingsrecht geven bij fusies en sluitingen van ziekenhuizen (Kamerstuk 29023-466)

Uitvoering van de motie van het lid Dijk over gemeenten, personeel en patiënten instemmingsrecht geven bij fusies en sluitingen van ziekenhuizen (Kamerstuk 29023-466). Motie Op 5 maart jl. heeft uw Kamer de motie Dijk1 aangenomen. Deze...

2024D25547

Brieven regering

Informatie over kwaliteit van medisch specialistische zorg voor de patiënt

Informatie over kwaliteit van medisch specialistische zorg voor de patiënt. 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 858 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18...

2024D25583

Brieven regering

Wijzigingen van Bijlage I bij het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 19 oktober 2005

Wijzigingen van Bijlage I bij het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 19 oktober 2005. 30952 Ter kennisname voorgelegde Verdragen Nr. 455 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de...

2024D25607

Brieven regering

Voortgang Nationale Dementiestrategie 2024

Voortgang Nationale Dementiestrategie 2024. de ontwikkeling van dementiemedicijnen zijn de afgelopen jaren stappen gezet. In de Verenigde Staten zijn er door de Food and Drug Administration (FDA) inmiddels een tweetal medicijnen (Aducanumab, Lecanemab) op de markt...

2024D25747

Brieven regering

Opdracht tot onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen

Opdracht tot onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen. 32647 Levensbeëindiging Nr. 108 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D25355

Brieven regering

Ex-ante vormgeving risicovereveningsmodel 2025

Ex-ante vormgeving risicovereveningsmodel 2025. 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1255 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2024 In deze brief informeer ik...

2024D25398

Brieven regering

Advies Gezondheidsraad ‘Resistentie ondermijnt de behandeling van schimmelinfecties’

Advies Gezondheidsraad ‘Resistentie ondermijnt de behandeling van schimmelinfecties’. Met deze brief bied ik uw Kamer het advies van de Gezondheidsraad aan, getiteld ‘Resistentie ondermijnt de behandeling van schimmelinfecties’. De Commissie Signalering gezondheid en milieu van de...

2024D25386

Brieven regering

Voorhang wijziging subsidieregeling IPCEI Health

Voorhang wijziging subsidieregeling IPCEI Health. 22112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3954 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D25375

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over aandacht voor gezinnen met zorgintensief kind en overheidsinstanties

Reactie op verzoek commissie over aandacht voor gezinnen met zorgintensief kind en overheidsinstanties. 31765 Kwaliteit van zorg Nr. 856 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D25305

Brieven regering

Eindrapport implementatieonderzoek Prenatale Huisbezoeken Jeugdgezondheidszorg en beleidsreactie

Eindrapport implementatieonderzoek Prenatale Huisbezoeken Jeugdgezondheidszorg en beleidsreactie. 32793 Preventief gezondheidsbeleid 31839 Jeugdzorg Nr. 774 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni...

2024D25301

Brieven regering

Kabinetsreactie op de vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl)

Kabinetsreactie op de vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). vooral handelingen die door de arts zelf niet als levensbeëindiging worden gekwalificeerd en onderdeel uitmaken van het zogeheten ‘grijze...

2024D25089

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Bruyning, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2024, over het bericht dat honderden miljoenen aan zorggeld in het criminele circuit belanden (Telegraaf.nl, 21 maart 2024)

Reactie op het verzoek van het lid Bruyning, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2024, over het bericht dat honderden miljoenen aan zorggeld in het criminele circuit belanden (Telegraaf.nl, 21 maart 2024). de...

2024D24840

Brieven regering

Voortgang financiële arrangementen geneesmiddelen 2023

Voortgang financiële arrangementen geneesmiddelen 2023. de financiële arrangementen voor de intramurale geneesmiddelen Myozyme, Polivy, Yervoy, Cabometyx, Kisplyx, Spinraza, Opdivo, Keytruda, Imfinzi, Bavencio, Libtayo en Tecentriq, en de extramurale geneesmiddelen Pradaxa, Xarelto, Eliquis en Lixiana. Voor de...

2024D24798

Brieven regering

Getrapte beleidswijzigingen medicinale cannabis en voornemen tot wijziging Opiumwet

Getrapte beleidswijzigingen medicinale cannabis en voornemen tot wijziging Opiumwet. dit vooral een administratieve en controlerende rol en is er geen sprake van fysieke inbezitneming door of betaling door of aan het BMC. Zowel de geldelijke transactie...

2024D24574