Brieven regering

Zoekresultaten (5.096)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

Scenario's vereenvoudiging verlofstelsel

Scenario's vereenvoudiging verlofstelsel. het al dan niet (volledig) opnemen van verlof blijkt dat het (huishoud)inkomen hierin een grote rol speelt. Ook spelen sociale normen op werk een belangrijke rol. Voorbeelden hiervan zijn dat de werkgever verlofopname...

2024D14459

Brieven regering

Interinstitutionele conferentie en verklaring van Terhulpen

Interinstitutionele conferentie en verklaring van Terhulpen. een niet-bindende verklaring die op 15 en 16 april naar verwachting ondertekend wordt door het Belgische Voorzitterschap namens de Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese sociale partners...

2024D14172

Brieven regering

Toekomst financieringsstelsel kinderopvang

Toekomst financieringsstelsel kinderopvang. Toekomst financieringsstelsel kinderopvang Datum 5 april 2024 Betreft Toekomst financieringsstelsel kinderopvang Pagina van Pagina van Aanleiding Kwalitatief goede en toegankelijke kinderopvang is van groot belang voor onze samenleving. Voor een goede start van...

2024D13647

Brieven regering

Herziening financiering kinderopvang - varianten inzet eerste tranche ingroeipadmiddelen

Herziening financiering kinderopvang - varianten inzet eerste tranche ingroeipadmiddelen. circa 76.000 huishoudens. Zonder de intensivering hebben circa 41.000 huishoudens in 2024 al recht op een vergoedingspercentage van 96% in beide kindtabellen. Door de hier beschreven intensivering...

2024D13681

Brieven regering

Voortgang aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Voortgang aanpak personeelstekort in de kinderopvang. een nieuwe versie van de arbeidsmarktprognose met geactualiseerde tekortprognoses en de eerste resultaten van de wachttijdenmonitor. Ook zijn er nieuwe 3 Kamerstukken II, 2021/2022, 29 544, nr. 1115. en Kamerstukken...

2024D13494

Brieven regering

Verzamelbrief kinderopvang in Caribisch Nederland

Verzamelbrief kinderopvang in Caribisch Nederland. de aanbevelingen aan BES(t) 4 Kids wil ik aangeven dat ik betrokken partijen blijf aanspreken en ondersteunen op hun rol. In deze brief heb ik aangegeven hoe ik dat doe. De...

2024D13407

Brieven regering

Rapportage Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2023

Rapportage Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2023. 31322 Kinderopvang Nr. 528 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2024 Elke dag gaan honderdduizenden...

2024D13427

Brieven regering

Gemeentenieuws van SZW 2024-2

Gemeentenieuws van SZW 2024-2. 2024D12591 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2024 Hierbij ontvangt u het Gemeentenieuws van SZW 2024–2. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden aan de voorzitter van...

2024D12591

Brieven regering

Uitvoeringstoetsen van UWV en de VNG over de motie van het lid Warmerdam c.s. over het proactief benaderen van de groep huishoudens die onbedoeld onder het bestaansminimum terechtkomt (Kamerstuk 26448-719)

Uitvoeringstoetsen van UWV en de VNG over de motie van het lid Warmerdam c.s. over het proactief benaderen van de groep huishoudens die onbedoeld onder het bestaansminimum terechtkomt (Kamerstuk 26448-719). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2024D12488

Brieven regering

Vijfde monitor AOW-leeftijdsverhoging

Vijfde monitor AOW-leeftijdsverhoging. 32163 Verhoging AOW-leeftijd Nr. 60 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2024 Het kabinet is van mening...

2024D12449

Brieven regering

Kabinetsreactie onderzoek bekostiging en beloning van beschermingsbewind bij schulden

Kabinetsreactie onderzoek bekostiging en beloning van beschermingsbewind bij schulden. het financiële belang om de samenwerking met bewindvoerders op te zoeken. De huidige bekostiging van bewindvoering bij problematische schulden via de bijzondere bijstand geeft gemeenten een financiële...

2024D12422

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Synhaeve over het moeilijker maken om huishoudens af te sluiten van water door de voorwaarden daarvoor aan te scherpen (Kamerstuk 24515-739)

Uitvoering van de motie van het lid Synhaeve over het moeilijker maken om huishoudens af te sluiten van water door de voorwaarden daarvoor aan te scherpen (Kamerstuk 24515-739). het eerste deel van de motie, het afsluiten...

2024D12500

Brieven regering

Verzamelbrief pensioenonderwerpen voorjaar 2024

Verzamelbrief pensioenonderwerpen voorjaar 2024. het verwerken van de consultatiereacties, adviesaanvragen bij relevante instanties zoals toezichthouders, het verwerken van de adviezen, behandeling in de ministerraad, advies van de Raad van State en het opstellen van een nader...

2024D12459

Brieven regering

Stand-van-zakenbrief hybride werken

Stand-van-zakenbrief hybride werken. de Beroepsvereniging Arbeids- & organisatiedeskundigen, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne en de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde. 28 Zie https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/. Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 25 883, nr. 484 6 Thema 3: Arbeidsmarkt en de...

2024D12484

Brieven regering

Jaarverslag 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie

Jaarverslag 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 483 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D12035