Brieven regering

Zoekresultaten (3.522)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Werkprogramma 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid

Werkprogramma 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid. INSPECTIE JUSTITIE EN VEILIGHEID DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4209103 INSPECTIE JUSTITIE EN VEILIGHEID DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4209103 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D37494

Brieven regering

Verlenging instellingsduur Commissie Wet wapens en munitie

Verlenging instellingsduur Commissie Wet wapens en munitie. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING  DATUM 12 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4201748 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING  DATUM 12 SEPTEMBER

2022D37500

Brieven regering

Rijksbrede Risicoanalyse

Rijksbrede Risicoanalyse. MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4154686 MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4154686 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 

2022D37479

Brieven regering

Uitvoering van de toezegging over het pensioenvraagstuk van de SBF-groep en van de motie van de leden Knops en Van Nispen over onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke pensioenschade die oud-SBF'ers hebben geleden (Kamerstuk 24587-852)

Uitvoering van de toezegging over het pensioenvraagstuk van de SBF-groep en van de motie van de leden Knops en Van Nispen over onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke pensioenschade die oud-SBF'ers hebben geleden (Kamerstuk 24587-852). DIRECTIE EIGENAARSADVISERING  DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4212787 DIRECTIE EIGENAARSADVISERING  DATUM

2022D37476

Brieven regering

Beleidsreactie WODC-onderzoek BIJ-regeling

Beleidsreactie WODC-onderzoek BIJ-regeling. .7 Goede contacten binnen de keten zijn een redelijk alternatief voor het intensiveren van meldingen vanuit Tbs-instellingen en klinieken. 1.4 Terugtrekken Landelijke Eenheid (LE) Het Gedetineerde Recherche Informatie Punt van de LE (GRIP) maakt in het BIJ-proces een informatierapport over de terugkerende

2022D37486

Brieven regering

WODC ‘Planevaluatie Wet forensische zorg; Reconstructie en evaluatie van de beleidstheorie’

WODC ‘Planevaluatie Wet forensische zorg; Reconstructie en evaluatie van de beleidstheorie’. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4166102 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK

2022D37475

Brieven regering

Prijsafspraken Raad voor de rechtspraak 2023-2025

Prijsafspraken Raad voor de rechtspraak 2023-2025. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 19 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4215790 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 19 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4215790 Pagina van 2 VERTROUWELIJK Pagina van >

2022D37478

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Monitoring van het nieuwe stelsel voor tolken en vertalers

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Monitoring van het nieuwe stelsel voor tolken en vertalers. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 19 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK . DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 19 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK

2022D37461

Brieven regering

Voorgenomen maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

Voorgenomen maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen. het herinvoeren van de eigen bijdrage van cliënten voor hun verblijf in de forensische zorg. Deze eigen bijdrage is afgeschaft met de inwerkingtreding van de Wet forensische zorg, middels een amendement van het lid Bouwmeester. Uw Kamer vond het onwenselijk dat een

2022D37434

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de Inkleuring en stand van zaken invoeringstoets

Reactie op verzoek commissie over de Inkleuring en stand van zaken invoeringstoets. de bekendmaking van resultaten aan te sluiten bij andere brieven en rapportages, tenzij belangwekkende uitkomsten een aparte brief rechtvaardigen. Daarbij werden de standen van de uitvoering en de strategische evaluatieagenda’s als voorbeeld genoemd omdat er grote

2022D37428

Brieven regering

Voorhang 14e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

Voorhang 14e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen. 35 434 Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) 35 457 Regels over een tijdelijke voorziening voor de betekening van exploten op grond van het

2022D36363

Brieven regering

Onderzoeksrapport 'De effectiviteit van de BORG-training'

Onderzoeksrapport 'De effectiviteit van de BORG-training'. 28 345 Aanpak huiselijk geweld Nr. 258 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2022 Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport De effectiviteit van de BORG-training. Een vergelijkend recidiveonderzoek onder

2022D36367

Brieven regering

Nieuwe ontwikkeling in casus Singh

Nieuwe ontwikkeling in casus Singh. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN  DATUM 16 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4177014 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN  DATUM 16 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4177014 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D36255

Brieven regering

Actuele situatie asielketen

Actuele situatie asielketen. een tijdelijke voorziening waarbij wordt uitgegaan van een duur van zes maanden. Op 10 september jl. is de locatie in gebruik genomen. Het proces ziet er met opening van locatie de Marnewaard als volgt uit. De asielzoeker meldt zich in Ter Apel en ontvangt na de voorinschrijving door de IND een volgnummer en een

2022D36260

Brieven regering

Wetsevaluatie Wet Computercriminaliteit III

Wetsevaluatie Wet Computercriminaliteit III. de manier waarop kan worden binnengedrongen, de inzet van commerciële middelen, de meldplicht voor onbekende kwetsbaarheden, het toezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid en de keuring van technische hulpmiddelen. Ik verwijs u verder naar het rapport zelf. In het komend najaar verwacht ik dat de

2022D36265

Naar boven