Brieven regering

Zoekresultaten (4.298)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Analyse Landsadvocaat over de huidige wettelijke mogelijkheden om online aangejaagde ordeverstoringen tegen te gaan

Analyse Landsadvocaat over de huidige wettelijke mogelijkheden om online aangejaagde ordeverstoringen tegen te gaan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 732 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN...

2023D44306

Brieven regering

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het monitoren van de gevolgen van de toepassing van de Wet Damocles

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het monitoren van de gevolgen van de toepassing van de Wet Damocles. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 763 Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) Nr. 20 BRIEF VAN...

2023D44255

Brieven regering

Reactie op de motie van de leden De Roon en Wilders over er zorg voor dragen dat de beveiliging van Joodse objecten als scholen en synagoges op de meest optimale wijze gegarandeerd wordt en blijft (Kamerstuk 21501-02-2727)

Reactie op de motie van de leden De Roon en Wilders over er zorg voor dragen dat de beveiliging van Joodse objecten als scholen en synagoges op de meest optimale wijze gegarandeerd wordt en blijft (Kamerstuk...

2023D44065

Brieven regering

WODC-rapport Alternatieve bedrijfsstructuren voor advocaten

WODC-rapport Alternatieve bedrijfsstructuren voor advocaten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 820 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2023D43971

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Eerdmans, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 oktober 2023, over de veiligheidssituatie in Nederland naar aanleiding van de aanslag in Brussel

Reactie op het verzoek van het lid Eerdmans, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 oktober 2023, over de veiligheidssituatie in Nederland naar aanleiding van de aanslag in Brussel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2023D44069

Brieven regering

Bestuurlijke afspraken over landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering

Bestuurlijke afspraken over landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 839 Jeugdzorg Nr. 986 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2023D43790

Brieven regering

Voortgang Justitiële jeugd

Voortgang Justitiële jeugd. het door politie en justitie geregistreerde gegevens. Daarnaast wordt door het WODC momenteel ook een zelfrapportage-onderzoek uitgevoerd onder jongeren. Hiermee moet een zo breed en genuanceerd mogelijk beeld worden verkregen van de ontwikkelingen...

2023D43704

Brieven regering

Uitspraak bodemprocedure in de zaak Singh

Uitspraak bodemprocedure in de zaak Singh. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2023D43370

Brieven regering

Voortgang transformatie interlandelijk adoptiesysteem

Voortgang transformatie interlandelijk adoptiesysteem. ongeveer 60 procedures. Zoals al eerder aan uw Kamer gemeld hebben de stichtingen A New Way en Wereldkinderen reeds aangegeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken, waarvoor een verlenging van de...

2023D43452

Brieven regering

Actuele ontwikkelingen ten aanzien van de politie en missiekritische communicatie

Actuele ontwikkelingen ten aanzien van de politie en missiekritische communicatie. het een gedeeltelijke oplossing, omdat het bereik in het algemeen minder is dan van een reguliere C2000-mast. 3) de gebruikers centraal en handelingsperspectief Binnen de politieorganisatie...

2023D43377

Brieven regering

Opgave noodopvang Oekraïense ontheemden

Opgave noodopvang Oekraïense ontheemden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 045 Situatie in Oekraïne 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D43515

Brieven regering

Opvolging motie van de leden Kuik en Mutluer over de Kamer informeren op welke manier aan de afgesproken voorwaarden rondom de pilot Huis van Herstel is voldaan (Kamerstuk 24587-905)

Opvolging motie van de leden Kuik en Mutluer over de Kamer informeren op welke manier aan de afgesproken voorwaarden rondom de pilot Huis van Herstel is voldaan (Kamerstuk 24587-905). de uitstroom van niet-Twentse gedetineerden wordt gehandeld...

2023D43508

Brieven regering

Appreciatie van de motie van het lid Mutluer over onderzoek naar de invloed van de hoogte van het verkeersboetebedrag op de verkeersveiligheid (Kamerstuk 29279-818)

Appreciatie van de motie van het lid Mutluer over onderzoek naar de invloed van de hoogte van het verkeersboetebedrag op de verkeersveiligheid (Kamerstuk 29279-818). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr...

2023D43458

Brieven regering

Beleidsreactie op rapport Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel

Beleidsreactie op rapport Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 638 Mensenhandel Nr. 234 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D43218

Brieven regering

Strafrechtelijke aanpak van discriminatie

Strafrechtelijke aanpak van discriminatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 950 Racisme en Discriminatie Nr. 353 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2023D43154